comic-banner
manga-thumbnail

Vai ác sư tôn mang theo các đồ đệ vô địch thiên hạ Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Ta Mang Theo Các Đồ Đệ Vô Địch

Đang chiếu

6811

Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
2.0/3(1 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Vai ác sư tôn mang theo các đồ đệ vô địch thiên hạ Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Ta Mang Theo Các Đồ Đệ Vô Địch!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Nhân vật chính thẩm thích cảm giác rất đau khổ. Hắn vì sao lại xuyên không vào truyện bản thân viết? Hơn nữa còn không phải là vai chính! Càng quá đáng hơn là vai chính sao lại biến thành nữ? Đã thế hắn rõ ràng muốn bồi dưỡng vai chính thành đồ đệ, vì sao cả một đám đều coi thành sư nương rồi? Vai chính: Sư phụ! Hôm nay ngài muốn ăn ta trước, hay là xử lý xong các sư tỷ rồi mới ăn ta?

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 115 10/05/2024
Chapter 114 10/05/2024
Chapter 113 10/05/2024
Chapter 112 10/05/2024
Chapter 111 10/05/2024
Chapter 110 10/05/2024
Chapter 109 10/05/2024
Chapter 108 10/05/2024
Chapter 107 10/05/2024
Chapter 106 10/05/2024
Chapter 105 10/05/2024
Chapter 104 10/05/2024
Chapter 103 10/05/2024
Chapter 102 10/05/2024
Chapter 101 10/05/2024
Chapter 100 10/05/2024
Chapter 99 10/05/2024
Chapter 98 10/05/2024
Chapter 97 10/05/2024
Chapter 96 10/05/2024
Chapter 95 10/05/2024
Chapter 94 10/05/2024
Chapter 93 10/05/2024
Chapter 92 10/05/2024
Chapter 91 10/05/2024
Chapter 90 10/05/2024
Chapter 89 10/05/2024
Chapter 88 10/05/2024
Chapter 87 10/05/2024
Chapter 86 10/05/2024
Chapter 85 10/05/2024
Chapter 84 10/05/2024
Chapter 83 10/05/2024
Chapter 82 10/05/2024
Chapter 81 10/05/2024
Chapter 80 10/05/2024
Chapter 79 10/05/2024
Chapter 78 10/05/2024
Chapter 77 10/05/2024
Chapter 76 10/05/2024
Chapter 75 10/05/2024
Chapter 74 10/05/2024
Chapter 73 10/05/2024
Chapter 72 10/05/2024
Chapter 71 10/05/2024
Chapter 70 10/05/2024
Chapter 69 10/05/2024
Chapter 68 10/05/2024
Chapter 67 10/05/2024
Chapter 66 10/05/2024
Chapter 65 10/05/2024
Chapter 64 10/05/2024
Chapter 63 10/05/2024
Chapter 62 10/05/2024
Chapter 61 10/05/2024
Chapter 60 10/05/2024
Chapter 59 10/05/2024
Chapter 58 10/05/2024
Chapter 57 10/05/2024
Chapter 56 10/05/2024
Chapter 55 10/05/2024
Chapter 54 10/05/2024
Chapter 53 10/05/2024
Chapter 52 10/05/2024
Chapter 51 10/05/2024
Chapter 50 10/05/2024
Chapter 49 10/05/2024
Chapter 48 10/05/2024
Chapter 47 10/05/2024
Chapter 46 10/05/2024
Chapter 45 10/05/2024
Chapter 44 10/05/2024
Chapter 43 10/05/2024
Chapter 42 10/05/2024
Chapter 41 10/05/2024
Chapter 40 10/05/2024
Chapter 39 10/05/2024
Chapter 38 10/05/2024
Chapter 37 10/05/2024
Chapter 36 10/05/2024
Chapter 35 10/05/2024
Chapter 34 10/05/2024
Chapter 33 10/05/2024
Chapter 32 10/05/2024
Chapter 31 10/05/2024
Chapter 30 10/05/2024
Chapter 29.2 10/05/2024
Chapter 29.1 10/05/2024
Chapter 28 10/05/2024
Chapter 27 10/05/2024
Chapter 26 10/05/2024
Chapter 25 10/05/2024
Chapter 24 10/05/2024
Chapter 23 10/05/2024
Chapter 22 10/05/2024
Chapter 21 10/05/2024
Chapter 20 10/05/2024
Chapter 19 10/05/2024
Chapter 18 10/05/2024
Chapter 17 10/05/2024
Chapter 16 10/05/2024
Chapter 15 10/05/2024
Chapter 14 10/05/2024
Chapter 13 10/05/2024
Chapter 12 10/05/2024
Chapter 11 10/05/2024
Chapter 10 10/05/2024
Chapter 9 10/05/2024
Chapter 8 10/05/2024
Chapter 7 10/05/2024
Chapter 6 10/05/2024
Chapter 5 10/05/2024
Chapter 4 10/05/2024
Chapter 3 10/05/2024
Chapter 2 10/05/2024
Chapter 1 10/05/2024

Có thể bạn sẽ thích