comic-banner
manga-thumbnail

Tuyển tập Cosplay

Đang chiếu

6314

Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Tuyển tập Cosplay!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của " costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), được phát âm là kosupure (コスプレ) ở Nhật.[1] Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ nhân vật chính trị,... ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. Những người này được gọi là cosplayers (ở Nhật đôi khi gọi tắt là reya). Họ có thể lập các nhóm/ câu lạc bộ để luyện tập và diễn cùng nhau. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các sự kiện, lễ hội liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật có nhân vật giả tưởng được yêu thích, hoặc thậm chí tổ chức sự kiện riêng để biểu diễn. Cùng đến với tuyển tập Cosplay đẹp mắt và chất lượng của Comicvn.net

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 553 11/05/2024
Chapter 552 11/05/2024
Chapter 551 11/05/2024
Chapter 550 11/05/2024
Chapter 549 11/05/2024
Chapter 548 11/05/2024
Chapter 547 11/05/2024
Chapter 546 11/05/2024
Chapter 545 11/05/2024
Chapter 544 11/05/2024
Chapter 543 11/05/2024
Chapter 542 11/05/2024
Chapter 541 11/05/2024
Chapter 540 11/05/2024
Chapter 539 11/05/2024
Chapter 538 11/05/2024
Chapter 537 11/05/2024
Chapter 536 11/05/2024
Chapter 535 11/05/2024
Chapter 534 11/05/2024
Chapter 533 11/05/2024
Chapter 532 11/05/2024
Chapter 531 11/05/2024
Chapter 530 11/05/2024
Chapter 529 11/05/2024
Chapter 528 11/05/2024
Chapter 527 11/05/2024
Chapter 526 11/05/2024
Chapter 525 11/05/2024
Chapter 524 11/05/2024
Chapter 523 11/05/2024
Chapter 522 11/05/2024
Chapter 521 11/05/2024
Chapter 520 11/05/2024
Chapter 519 11/05/2024
Chapter 518 11/05/2024
Chapter 517 11/05/2024
Chapter 516 11/05/2024
Chapter 515 11/05/2024
Chapter 514 11/05/2024
Chapter 513 11/05/2024
Chapter 512 11/05/2024
Chapter 511 11/05/2024
Chapter 510 11/05/2024
Chapter 509 11/05/2024
Chapter 508 11/05/2024
Chapter 507 11/05/2024
Chapter 506 11/05/2024
Chapter 505 11/05/2024
Chapter 504 12/05/2024
Chapter 503 12/05/2024
Chapter 502 12/05/2024
Chapter 501 12/05/2024
Chapter 500 12/05/2024
Chapter 499 12/05/2024
Chapter 498 12/05/2024
Chapter 497 12/05/2024
Chapter 496 12/05/2024
Chapter 495 12/05/2024
Chapter 494 12/05/2024
Chapter 493 12/05/2024
Chapter 492 12/05/2024
Chapter 491 12/05/2024
Chapter 490 12/05/2024
Chapter 489 12/05/2024
Chapter 488 12/05/2024
Chapter 487 12/05/2024
Chapter 486 12/05/2024
Chapter 485 12/05/2024
Chapter 484 12/05/2024
Chapter 483 12/05/2024
Chapter 482 12/05/2024
Chapter 481 12/05/2024
Chapter 480 12/05/2024
Chapter 479 12/05/2024
Chapter 478 12/05/2024
Chapter 477 12/05/2024
Chapter 476 12/05/2024
Chapter 475 12/05/2024
Chapter 474 12/05/2024
Chapter 473 12/05/2024
Chapter 472 12/05/2024
Chapter 471 12/05/2024
Chapter 470 12/05/2024
Chapter 469 12/05/2024
Chapter 468 12/05/2024
Chapter 467 12/05/2024
Chapter 466 12/05/2024
Chapter 465 12/05/2024
Chapter 464 12/05/2024
Chapter 463 12/05/2024
Chapter 462 12/05/2024
Chapter 461 12/05/2024
Chapter 460 12/05/2024
Chapter 459 12/05/2024
Chapter 458 12/05/2024
Chapter 457 12/05/2024
Chapter 456 12/05/2024
Chapter 455 12/05/2024
Chapter 454 12/05/2024
Chapter 453 12/05/2024
Chapter 452 12/05/2024
Chapter 451 12/05/2024
Chapter 450 12/05/2024
Chapter 449 12/05/2024
Chapter 448 12/05/2024
Chapter 447 12/05/2024
Chapter 446 12/05/2024
Chapter 445 12/05/2024
Chapter 444 12/05/2024
Chapter 443 12/05/2024
Chapter 442 12/05/2024
Chapter 441 12/05/2024
Chapter 440 12/05/2024
Chapter 439 12/05/2024
Chapter 438 12/05/2024
Chapter 437 12/05/2024
Chapter 436 12/05/2024
Chapter 435 12/05/2024
Chapter 434 12/05/2024
Chapter 433 12/05/2024
Chapter 432 12/05/2024
Chapter 431 12/05/2024
Chapter 430 12/05/2024
Chapter 429 12/05/2024
Chapter 428 12/05/2024
Chapter 427 12/05/2024
Chapter 426 12/05/2024
Chapter 425 12/05/2024
Chapter 424 12/05/2024
Chapter 423 12/05/2024
Chapter 422 12/05/2024
Chapter 421 12/05/2024
Chapter 420 12/05/2024
Chapter 419 12/05/2024
Chapter 418 12/05/2024
Chapter 417 12/05/2024
Chapter 416 12/05/2024
Chapter 415 12/05/2024
Chapter 414 12/05/2024
Chapter 413 12/05/2024
Chapter 412 12/05/2024
Chapter 411 12/05/2024
Chapter 410 12/05/2024
Chapter 409 12/05/2024
Chapter 408 12/05/2024
Chapter 407 12/05/2024
Chapter 406 12/05/2024
Chapter 405 12/05/2024
Chapter 404 12/05/2024
Chapter 403 12/05/2024
Chapter 402 12/05/2024
Chapter 401 12/05/2024
Chapter 400 12/05/2024
Chapter 399 12/05/2024
Chapter 398 12/05/2024
Chapter 397 12/05/2024
Chapter 396 12/05/2024
Chapter 395 12/05/2024
Chapter 394 12/05/2024
Chapter 393 12/05/2024
Chapter 392 12/05/2024
Chapter 391 12/05/2024
Chapter 390 12/05/2024
Chapter 389 12/05/2024
Chapter 388 12/05/2024
Chapter 387 12/05/2024
Chapter 386 12/05/2024
Chapter 385 12/05/2024
Chapter 384 12/05/2024
Chapter 383 12/05/2024
Chapter 382 12/05/2024
Chapter 381 12/05/2024
Chapter 380 12/05/2024
Chapter 379 12/05/2024
Chapter 378 12/05/2024
Chapter 377 12/05/2024
Chapter 376 12/05/2024
Chapter 375 12/05/2024
Chapter 374 12/05/2024
Chapter 373 12/05/2024
Chapter 372 12/05/2024
Chapter 371 12/05/2024
Chapter 370 12/05/2024
Chapter 369 12/05/2024
Chapter 368 12/05/2024
Chapter 367 12/05/2024
Chapter 366 12/05/2024
Chapter 365 12/05/2024
Chapter 364 12/05/2024
Chapter 363 12/05/2024
Chapter 362 12/05/2024
Chapter 361 12/05/2024
Chapter 360 12/05/2024
Chapter 359 12/05/2024
Chapter 358 12/05/2024
Chapter 357 12/05/2024
Chapter 356 12/05/2024
Chapter 355 12/05/2024
Chapter 354 12/05/2024
Chapter 353 12/05/2024
Chapter 352 12/05/2024
Chapter 351 12/05/2024
Chapter 350 12/05/2024
Chapter 349 12/05/2024
Chapter 348 12/05/2024
Chapter 347 12/05/2024
Chapter 346 12/05/2024
Chapter 345 12/05/2024
Chapter 344 12/05/2024
Chapter 343 12/05/2024
Chapter 342 12/05/2024
Chapter 341 12/05/2024
Chapter 340 12/05/2024
Chapter 339 12/05/2024
Chapter 338 12/05/2024
Chapter 337 12/05/2024
Chapter 336 12/05/2024
Chapter 335 12/05/2024
Chapter 334 12/05/2024
Chapter 333 12/05/2024
Chapter 332 12/05/2024
Chapter 331 12/05/2024
Chapter 330 12/05/2024
Chapter 329 12/05/2024
Chapter 328 12/05/2024
Chapter 327 12/05/2024
Chapter 326 12/05/2024
Chapter 325 12/05/2024
Chapter 324 12/05/2024
Chapter 323 12/05/2024
Chapter 322 12/05/2024
Chapter 321 12/05/2024
Chapter 320 12/05/2024
Chapter 319 12/05/2024
Chapter 318 12/05/2024
Chapter 317 12/05/2024
Chapter 316 12/05/2024
Chapter 315 12/05/2024
Chapter 314 12/05/2024
Chapter 313 12/05/2024
Chapter 312 12/05/2024
Chapter 311 12/05/2024
Chapter 310 12/05/2024
Chapter 309 12/05/2024
Chapter 308 12/05/2024
Chapter 307 12/05/2024
Chapter 306 12/05/2024
Chapter 305 12/05/2024
Chapter 304 12/05/2024
Chapter 303 12/05/2024
Chapter 302 12/05/2024
Chapter 301 12/05/2024
Chapter 300 12/05/2024
Chapter 299 12/05/2024
Chapter 298 12/05/2024
Chapter 297 12/05/2024
Chapter 296 12/05/2024
Chapter 295 12/05/2024
Chapter 294 12/05/2024
Chapter 293 12/05/2024
Chapter 292 12/05/2024
Chapter 291 12/05/2024
Chapter 290 12/05/2024
Chapter 289 12/05/2024
Chapter 288 12/05/2024
Chapter 287 12/05/2024
Chapter 286 12/05/2024
Chapter 285 12/05/2024
Chapter 284 12/05/2024
Chapter 283 12/05/2024
Chapter 282 12/05/2024
Chapter 281 12/05/2024
Chapter 280 12/05/2024
Chapter 279 12/05/2024
Chapter 278 12/05/2024
Chapter 277 12/05/2024
Chapter 276 12/05/2024
Chapter 275 12/05/2024
Chapter 274 12/05/2024
Chapter 273 12/05/2024
Chapter 272 12/05/2024
Chapter 271 12/05/2024
Chapter 270 12/05/2024
Chapter 269 12/05/2024
Chapter 268 12/05/2024
Chapter 267 12/05/2024
Chapter 266 12/05/2024
Chapter 265 12/05/2024
Chapter 264 12/05/2024
Chapter 263 12/05/2024
Chapter 262 12/05/2024
Chapter 261 12/05/2024
Chapter 260 12/05/2024
Chapter 259 12/05/2024
Chapter 258 12/05/2024
Chapter 257 12/05/2024
Chapter 256 12/05/2024
Chapter 255 12/05/2024
Chapter 254 12/05/2024
Chapter 253 12/05/2024
Chapter 252 12/05/2024
Chapter 251 12/05/2024
Chapter 250 12/05/2024
Chapter 249 12/05/2024
Chapter 248 12/05/2024
Chapter 247 12/05/2024
Chapter 246 12/05/2024
Chapter 245 12/05/2024
Chapter 244 12/05/2024
Chapter 243 12/05/2024
Chapter 242 12/05/2024
Chapter 241 12/05/2024
Chapter 240 12/05/2024
Chapter 239 12/05/2024
Chapter 238 12/05/2024
Chapter 237 12/05/2024
Chapter 236 12/05/2024
Chapter 235 12/05/2024
Chapter 234 12/05/2024
Chapter 233 12/05/2024
Chapter 232 12/05/2024
Chapter 231 12/05/2024
Chapter 230 12/05/2024
Chapter 229 12/05/2024
Chapter 228 12/05/2024
Chapter 227 12/05/2024
Chapter 226 12/05/2024
Chapter 225 12/05/2024
Chapter 224 12/05/2024
Chapter 223 12/05/2024
Chapter 222 12/05/2024
Chapter 221 12/05/2024
Chapter 220 12/05/2024
Chapter 219 12/05/2024
Chapter 218 12/05/2024
Chapter 217 12/05/2024
Chapter 216 12/05/2024
Chapter 215 12/05/2024
Chapter 214 12/05/2024
Chapter 213 12/05/2024
Chapter 212 12/05/2024
Chapter 211 12/05/2024
Chapter 210 12/05/2024
Chapter 209 12/05/2024
Chapter 208 12/05/2024
Chapter 207 12/05/2024
Chapter 206 12/05/2024
Chapter 205 12/05/2024
Chapter 204 12/05/2024
Chapter 203 12/05/2024
Chapter 202 12/05/2024
Chapter 201 12/05/2024
Chapter 200 12/05/2024
Chapter 199 12/05/2024
Chapter 198 12/05/2024
Chapter 197 12/05/2024
Chapter 196 12/05/2024
Chapter 195 12/05/2024
Chapter 194 12/05/2024
Chapter 193 12/05/2024
Chapter 192 12/05/2024