comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Sủng Mị!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Chủng tộc thực vật, yêu thú, nguyên tố, vong linh thiên kỳ bách quái tạo ra một thế giới Hồn Sủng vô cùng rộng lớn. Nhân vật chính của Truyện Sủng Mị là một vị Hồn sủng sư trẻ tuổi, lúc ban đầu mang theo một con dị biến Nguyệt Quang Hồ chiến đấu liên miên bất tuyệt, vượt qua vô vàn khó khăn cách trở, hiểm cảnh cầu sinh từ từ phát triển biến hóa thành Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ, Miện Diễm Cửu Vĩ Yêu Hồ và chủng tộc cao cấp hơn nữa.Hắn chậm rãi bước lên con đường cường giả, không ngừng thu phục các loại Hồn sủng trân quý, phấn đấu vì một ngày đứng trên đỉnh thế giới.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 58 11/05/2024
Chapter 57 11/05/2024
Chapter 56 11/05/2024
Chapter 55 11/05/2024
Chapter 54 11/05/2024
Chapter 53 11/05/2024
Chapter 52 11/05/2024
Chapter 51 11/05/2024
Chapter 50 11/05/2024
Chapter 49 11/05/2024
Chapter 48 11/05/2024
Chapter 47 11/05/2024
Chapter 46 11/05/2024
Chapter 45 11/05/2024
Chapter 44 11/05/2024
Chapter 43 11/05/2024
Chapter 42 11/05/2024
Chapter 41 11/05/2024
Chapter 40 11/05/2024
Chapter 39 11/05/2024
Chapter 38 11/05/2024
Chapter 37 11/05/2024
Chapter 36 11/05/2024
Chapter 35 11/05/2024
Chapter 34 11/05/2024
Chapter 33 11/05/2024
Chapter 32 11/05/2024
Chapter 31 11/05/2024
Chapter 30 11/05/2024
Chapter 29 11/05/2024
Chapter 28 11/05/2024
Chapter 27 11/05/2024
Chapter 26 11/05/2024
Chapter 25 11/05/2024
Chapter 24 11/05/2024
Chapter 23 11/05/2024
Chapter 22 11/05/2024
Chapter 21 11/05/2024
Chapter 20 11/05/2024
Chapter 19 11/05/2024
Chapter 18 11/05/2024
Chapter 17 11/05/2024
Chapter 16 11/05/2024
Chapter 15 11/05/2024
Chapter 14 11/05/2024
Chapter 13 11/05/2024
Chapter 12 11/05/2024
Chapter 11 11/05/2024
Chapter 10 11/05/2024
Chapter 9 11/05/2024
Chapter 8 11/05/2024
Chapter 7 11/05/2024
Chapter 6 11/05/2024
Chapter 5 11/05/2024
Chapter 4 11/05/2024
Chapter 3 11/05/2024
Chapter 2 11/05/2024
Chapter 1 11/05/2024

Có thể bạn sẽ thích