comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Nguyên Tôn!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Một tác phẩm mới của Thiên Tằm Thổ Đậu Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh. ......... Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược. Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài. Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động. Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung. Đường báo thù, cùng ta đồng hành. Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh. Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu. Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 856 01/06/2024
Chapter 855 01/06/2024
Chapter 854 01/06/2024
Chapter 853 23/05/2024
Chapter 852 22/05/2024
Chapter 851 20/05/2024
Chapter 850 20/05/2024
Chapter 849 18/05/2024
Chapter 848 16/05/2024
Chapter 847 16/05/2024
Chapter 846 16/05/2024
Chapter 845 11/05/2024
Chapter 844 11/05/2024
Chapter 843 11/05/2024
Chapter 842 11/05/2024
Chapter 841 11/05/2024
Chapter 840 11/05/2024
Chapter 839 11/05/2024
Chapter 838 11/05/2024
Chapter 837 11/05/2024
Chapter 836 11/05/2024
Chapter 835 11/05/2024
Chapter 834 11/05/2024
Chapter 833 11/05/2024
Chapter 832 11/05/2024
Chapter 830 11/05/2024
Chapter 829 11/05/2024
Chapter 828 11/05/2024
Chapter 827 11/05/2024
Chapter 826 11/05/2024
Chapter 825 11/05/2024
Chapter 824 11/05/2024
Chapter 823 11/05/2024
Chapter 822 11/05/2024
Chapter 821 11/05/2024
Chapter 820 11/05/2024
Chapter 819 11/05/2024
Chapter 818 11/05/2024
Chapter 817 11/05/2024
Chapter 816 11/05/2024
Chapter 815 11/05/2024
Chapter 814 11/05/2024
Chapter 813 11/05/2024
Chapter 812 11/05/2024
Chapter 811 11/05/2024
Chapter 810 11/05/2024
Chapter 809 11/05/2024
Chapter 808 11/05/2024
Chapter 807 11/05/2024
Chapter 806 11/05/2024
Chapter 805 11/05/2024
Chapter 804 11/05/2024
Chapter 803 11/05/2024
Chapter 802 11/05/2024
Chapter 801 11/05/2024
Chapter 800 11/05/2024
Chapter 799 11/05/2024
Chapter 798 11/05/2024
Chapter 797 11/05/2024
Chapter 796 11/05/2024
Chapter 795 11/05/2024
Chapter 794 11/05/2024
Chapter 793 11/05/2024
Chapter 792 11/05/2024
Chapter 791 11/05/2024
Chapter 790 11/05/2024
Chapter 789 11/05/2024
Chapter 788 11/05/2024
Chapter 787 11/05/2024
Chapter 786 11/05/2024
Chapter 785 11/05/2024
Chapter 784 11/05/2024
Chapter 783 11/05/2024
Chapter 782 11/05/2024
Chapter 781 11/05/2024
Chapter 780 11/05/2024
Chapter 779 11/05/2024
Chapter 778 11/05/2024
Chapter 777 11/05/2024
Chapter 776 11/05/2024
Chapter 775 11/05/2024
Chapter 774 11/05/2024
Chapter 773 11/05/2024
Chapter 772 11/05/2024
Chapter 771 11/05/2024
Chapter 770 11/05/2024
Chapter 769 11/05/2024
Chapter 768 11/05/2024
Chapter 767 11/05/2024
Chapter 766 11/05/2024
Chapter 765 11/05/2024
Chapter 764 11/05/2024
Chapter 763 11/05/2024
Chapter 762 11/05/2024
Chapter 761 11/05/2024
Chapter 760 11/05/2024
Chapter 759 11/05/2024
Chapter 758 11/05/2024
Chapter 757 11/05/2024
Chapter 756 11/05/2024
Chapter 755 11/05/2024
Chapter 754 11/05/2024
Chapter 753 11/05/2024
Chapter 752 11/05/2024
Chapter 751 11/05/2024
Chapter 750 11/05/2024
Chapter 749 11/05/2024
Chapter 748 11/05/2024
Chapter 747 11/05/2024
Chapter 746 11/05/2024
Chapter 745 11/05/2024
Chapter 744 11/05/2024
Chapter 743 11/05/2024
Chapter 742 11/05/2024
Chapter 741 11/05/2024
Chapter 740 11/05/2024
Chapter 739 11/05/2024
Chapter 738 11/05/2024
Chapter 737 11/05/2024
Chapter 736 11/05/2024
Chapter 735 11/05/2024
Chapter 734 11/05/2024
Chapter 733 11/05/2024
Chapter 732 11/05/2024
Chapter 731 11/05/2024
Chapter 730 11/05/2024
Chapter 729 11/05/2024
Chapter 728 11/05/2024
Chapter 727 11/05/2024
Chapter 726 11/05/2024
Chapter 725 11/05/2024
Chapter 724 11/05/2024
Chapter 723 11/05/2024
Chapter 722 11/05/2024
Chapter 721 11/05/2024
Chapter 720 11/05/2024
Chapter 719 11/05/2024
Chapter 718 11/05/2024
Chapter 717 11/05/2024
Chapter 716 16/05/2024
Chapter 715 16/05/2024
Chapter 714 18/05/2024
Chapter 713 18/05/2024
Chapter 712 18/05/2024
Chapter 711 18/05/2024
Chapter 710 18/05/2024
Chapter 709 18/05/2024
Chapter 708 18/05/2024
Chapter 707 18/05/2024
Chapter 706 18/05/2024
Chapter 705 18/05/2024
Chapter 704 18/05/2024
Chapter 703 18/05/2024
Chapter 702 18/05/2024
Chapter 701 18/05/2024
Chapter 700 18/05/2024
Chapter 699 18/05/2024
Chapter 698 18/05/2024
Chapter 697 18/05/2024
Chapter 696 18/05/2024
Chapter 695 18/05/2024
Chapter 694 18/05/2024
Chapter 693 18/05/2024
Chapter 692 18/05/2024
Chapter 691 18/05/2024
Chapter 690 18/05/2024
Chapter 689 18/05/2024
Chapter 688 18/05/2024
Chapter 687 18/05/2024
Chapter 686 18/05/2024
Chapter 685 18/05/2024
Chapter 684 18/05/2024
Chapter 683 18/05/2024
Chapter 682 18/05/2024
Chapter 681 18/05/2024
Chapter 680 18/05/2024
Chapter 679 18/05/2024
Chapter 678 18/05/2024
Chapter 677 18/05/2024
Chapter 676 18/05/2024
Chapter 675 18/05/2024
Chapter 674 18/05/2024
Chapter 673 18/05/2024
Chapter 672 18/05/2024
Chapter 671 18/05/2024
Chapter 670 18/05/2024
Chapter 669 18/05/2024
Chapter 668 18/05/2024
Chapter 667 18/05/2024
Chapter 666 18/05/2024
Chapter 665 18/05/2024
Chapter 664 18/05/2024
Chapter 663 18/05/2024
Chapter 662 18/05/2024
Chapter 661 18/05/2024
Chapter 660 18/05/2024
Chapter 659 18/05/2024
Chapter 658 18/05/2024
Chapter 657 18/05/2024
Chapter 656 18/05/2024
Chapter 655 18/05/2024
Chapter 654 18/05/2024
Chapter 653 18/05/2024
Chapter 652 18/05/2024
Chapter 651 18/05/2024
Chapter 650 18/05/2024
Chapter 649 18/05/2024
Chapter 648 18/05/2024
Chapter 647 18/05/2024
Chapter 646 18/05/2024
Chapter 645 18/05/2024
Chapter 644 19/05/2024
Chapter 643 19/05/2024
Chapter 642 19/05/2024
Chapter 641 19/05/2024
Chapter 640 19/05/2024
Chapter 639 19/05/2024
Chapter 638 19/05/2024
Chapter 637 19/05/2024
Chapter 636 19/05/2024
Chapter 635 19/05/2024
Chapter 634 19/05/2024
Chapter 633 19/05/2024
Chapter 632 19/05/2024
Chapter 631 19/05/2024
Chapter 630 19/05/2024
Chapter 629 19/05/2024
Chapter 628 19/05/2024
Chapter 627 19/05/2024
Chapter 626 19/05/2024
Chapter 625 19/05/2024
Chapter 624 19/05/2024
Chapter 623 19/05/2024
Chapter 622 19/05/2024
Chapter 621 19/05/2024
Chapter 620 19/05/2024
Chapter 619 19/05/2024
Chapter 618 19/05/2024
Chapter 617 19/05/2024
Chapter 616 19/05/2024
Chapter 615 19/05/2024
Chapter 614 19/05/2024
Chapter 613 19/05/2024
Chapter 612 19/05/2024
Chapter 611 19/05/2024
Chapter 610 19/05/2024
Chapter 609 19/05/2024
Chapter 608 19/05/2024
Chapter 607 19/05/2024
Chapter 606 19/05/2024
Chapter 605 19/05/2024
Chapter 604 19/05/2024
Chapter 603 19/05/2024
Chapter 602 19/05/2024
Chapter 601 19/05/2024
Chapter 600 19/05/2024
Chapter 599 19/05/2024
Chapter 598 19/05/2024
Chapter 597 19/05/2024
Chapter 596 19/05/2024
Chapter 595 19/05/2024
Chapter 594 19/05/2024
Chapter 593 19/05/2024
Chapter 592 19/05/2024
Chapter 591 19/05/2024
Chapter 590 19/05/2024
Chapter 589 19/05/2024
Chapter 588 19/05/2024
Chapter 587 19/05/2024
Chapter 586 19/05/2024
Chapter 585 19/05/2024
Chapter 584 19/05/2024
Chapter 583 19/05/2024
Chapter 582 19/05/2024
Chapter 581 19/05/2024
Chapter 580 19/05/2024
Chapter 579 19/05/2024
Chapter 578 19/05/2024
Chapter 577 19/05/2024
Chapter 576 19/05/2024
Chapter 575 19/05/2024
Chapter 574 19/05/2024
Chapter 573 19/05/2024
Chapter 572 19/05/2024
Chapter 571 19/05/2024
Chapter 570 19/05/2024
Chapter 569 19/05/2024
Chapter 568 19/05/2024
Chapter 567 19/05/2024
Chapter 566 19/05/2024
Chapter 565 19/05/2024
Chapter 564 19/05/2024
Chapter 563 19/05/2024
Chapter 562 19/05/2024
Chapter 561 19/05/2024
Chapter 560 19/05/2024
Chapter 559 19/05/2024
Chapter 558 19/05/2024
Chapter 557 19/05/2024
Chapter 556 19/05/2024
Chapter 555 19/05/2024
Chapter 554 19/05/2024
Chapter 553 19/05/2024
Chapter 552 19/05/2024
Chapter 551 19/05/2024
Chapter 550 19/05/2024
Chapter 549 19/05/2024
Chapter 548 19/05/2024
Chapter 547 19/05/2024
Chapter 546 19/05/2024
Chapter 545 19/05/2024
Chapter 544 19/05/2024
Chapter 543 19/05/2024
Chapter 542 19/05/2024
Chapter 541 19/05/2024
Chapter 540 19/05/2024
Chapter 539 19/05/2024
Chapter 538 19/05/2024
Chapter 537 19/05/2024
Chapter 536 19/05/2024
Chapter 535 19/05/2024
Chapter 534 19/05/2024
Chapter 533 19/05/2024
Chapter 532 19/05/2024
Chapter 531 19/05/2024
Chapter 530 19/05/2024
Chapter 529 19/05/2024
Chapter 528 19/05/2024
Chapter 527 19/05/2024
Chapter 526 19/05/2024
Chapter 525 19/05/2024
Chapter 524 19/05/2024
Chapter 523 19/05/2024
Chapter 522 19/05/2024
Chapter 521 19/05/2024
Chapter 520 19/05/2024
Chapter 519 19/05/2024
Chapter 518 19/05/2024
Chapter 517 19/05/2024
Chapter 516 19/05/2024
Chapter 515 19/05/2024
Chapter 514 19/05/2024
Chapter 513 19/05/2024
Chapter 512 19/05/2024
Chapter 511 19/05/2024
Chapter 510 19/05/2024
Chapter 509 19/05/2024
Chapter 508 19/05/2024
Chapter 507 19/05/2024
Chapter 506 19/05/2024
Chapter 505 19/05/2024
Chapter 504 19/05/2024
Chapter 503 19/05/2024
Chapter 502 19/05/2024
Chapter 501 19/05/2024
Chapter 500 19/05/2024
Chapter 499 19/05/2024
Chapter 498 19/05/2024
Chapter 497 19/05/2024
Chapter 496 19/05/2024
Chapter 495 19/05/2024
Chapter 494 19/05/2024