comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Miền Đất Hứa!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 181.5 24/05/2024
Chapter 181 24/05/2024
Chapter 180 24/05/2024
Chapter 179 24/05/2024
Chapter 178 24/05/2024
Chapter 177 24/05/2024
Chapter 176 24/05/2024
Chapter 175 24/05/2024
Chapter 174 24/05/2024
Chapter 173 24/05/2024
Chapter 172 24/05/2024
Chapter 171 24/05/2024
Chapter 170 24/05/2024
Chapter 169 24/05/2024
Chapter 168 24/05/2024
Chapter 167 24/05/2024
Chapter 166 24/05/2024
Chapter 165 24/05/2024
Chapter 164 24/05/2024
Chapter 163 24/05/2024
Chapter 162 24/05/2024
Chapter 161 24/05/2024
Chapter 160 24/05/2024
Chapter 159 24/05/2024
Chapter 158 24/05/2024
Chapter 157 24/05/2024
Chapter 156 24/05/2024
Chapter 155 24/05/2024
Chapter 154 24/05/2024
Chapter 153 24/05/2024
Chapter 152 24/05/2024
Chapter 151 24/05/2024
Chapter 150 24/05/2024
Chapter 149 24/05/2024
Chapter 148 24/05/2024
Chapter 147 24/05/2024
Chapter 146 24/05/2024
Chapter 145 24/05/2024
Chapter 144 24/05/2024
Chapter 143 24/05/2024
Chapter 142 24/05/2024
Chapter 141 24/05/2024
Chapter 140 24/05/2024
Chapter 139 24/05/2024
Chapter 138 24/05/2024
Chapter 137 24/05/2024
Chapter 136 24/05/2024
Chapter 135 24/05/2024
Chapter 134 24/05/2024
Chapter 133 24/05/2024
Chapter 132 24/05/2024
Chapter 131 24/05/2024
Chapter 130 24/05/2024
Chapter 129 24/05/2024
Chapter 128 24/05/2024
Chapter 127 24/05/2024
Chapter 126 24/05/2024
Chapter 125 24/05/2024
Chapter 124 24/05/2024
Chapter 123 24/05/2024
Chapter 122 24/05/2024
Chapter 121 24/05/2024
Chapter 120 24/05/2024
Chapter 119 24/05/2024
Chapter 118 24/05/2024
Chapter 117 24/05/2024
Chapter 116 24/05/2024
Chapter 115 24/05/2024
Chapter 114 24/05/2024
Chapter 113 24/05/2024
Chapter 112 24/05/2024
Chapter 111 24/05/2024
Chapter 110 24/05/2024
Chapter 109 24/05/2024
Chapter 108 24/05/2024
Chapter 107 24/05/2024
Chapter 106 24/05/2024
Chapter 105 24/05/2024
Chapter 104 24/05/2024
Chapter 103 24/05/2024
Chapter 102 24/05/2024
Chapter 101 24/05/2024
Chapter 100 24/05/2024
Chapter 99 24/05/2024
Chapter 98 24/05/2024
Chapter 97 24/05/2024
Chapter 96 24/05/2024
Chapter 95 24/05/2024
Chapter 94 24/05/2024
Chapter 93 24/05/2024
Chapter 92 24/05/2024
Chapter 91 24/05/2024
Chapter 90 24/05/2024
Chapter 89 24/05/2024
Chapter 88 24/05/2024
Chapter 87 24/05/2024
Chapter 86 24/05/2024
Chapter 85 24/05/2024
Chapter 84 24/05/2024
Chapter 83 24/05/2024
Chapter 82 24/05/2024
Chapter 81 24/05/2024
Chapter 80 24/05/2024
Chapter 79 24/05/2024
Chapter 78 24/05/2024
Chapter 77 24/05/2024
Chapter 76 24/05/2024
Chapter 75 24/05/2024
Chapter 74 24/05/2024
Chapter 73 24/05/2024
Chapter 72 24/05/2024
Chapter 71 24/05/2024
Chapter 70 24/05/2024
Chapter 69 24/05/2024
Chapter 68 24/05/2024
Chapter 67 24/05/2024
Chapter 66 24/05/2024
Chapter 65 24/05/2024
Chapter 64 24/05/2024
Chapter 63 24/05/2024
Chapter 62 24/05/2024
Chapter 61 24/05/2024
Chapter 60 24/05/2024
Chapter 59 24/05/2024
Chapter 58 24/05/2024
Chapter 57 24/05/2024
Chapter 56 24/05/2024
Chapter 55 24/05/2024
Chapter 54 24/05/2024
Chapter 53 24/05/2024
Chapter 52 24/05/2024
Chapter 51 24/05/2024
Chapter 50 24/05/2024
Chapter 49 24/05/2024
Chapter 48 24/05/2024
Chapter 47 24/05/2024
Chapter 46 24/05/2024
Chapter 45 24/05/2024
Chapter 44 24/05/2024
Chapter 43 24/05/2024
Chapter 42 24/05/2024
Chapter 41 24/05/2024
Chapter 40 24/05/2024
Chapter 39 24/05/2024
Chapter 38 24/05/2024
Chapter 37 24/05/2024
Chapter 36.5 24/05/2024
Chapter 36 24/05/2024
Chapter 35.5 24/05/2024
Chapter 35 24/05/2024
Chapter 34 24/05/2024
Chapter 33 24/05/2024
Chapter 32 24/05/2024
Chapter 31 24/05/2024
Chapter 30 24/05/2024
Chapter 29 24/05/2024
Chapter 28 24/05/2024
Chapter 27 24/05/2024
Chapter 26.5 24/05/2024
Chapter 26 24/05/2024
Chapter 25 24/05/2024
Chapter 24 24/05/2024
Chapter 23 24/05/2024
Chapter 22 24/05/2024
Chapter 21 24/05/2024
Chapter 20.5 24/05/2024
Chapter 20 24/05/2024
Chapter 19.5 24/05/2024
Chapter 19 24/05/2024
Chapter 18 24/05/2024
Chapter 17 24/05/2024
Chapter 16 24/05/2024
Chapter 15 24/05/2024
Chapter 14 24/05/2024
Chapter 13 24/05/2024
Chapter 12 24/05/2024
Chapter 11 24/05/2024
Chapter 10 24/05/2024
Chapter 9 24/05/2024
Chapter 8 24/05/2024
Chapter 7 24/05/2024
Chapter 6 24/05/2024
Chapter 5 24/05/2024
Chapter 4 24/05/2024
Chapter 3 24/05/2024
Chapter 2 24/05/2024
Chapter 1 24/05/2024

Có thể bạn sẽ thích