comic-banner
manga-thumbnail

Điều Tra Viên Chuyển Sinh

Công tố viên trùng sinh

Hoàn thành

1631

Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Điều Tra Viên Chuyển Sinh!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Một công tố viên chính trực, nóng nảy, luôn nên cao lý tưởng trừng phạt kẻ ác !!!! Nhưng rồi một ngày nọ, khi truy lùng một tên tội phạm khét tiếng, anh đã bị sát hại. Tuy nhiên, anh lại gặp thần chết và được thần chết cho hồi sinh, quay về thời điểm anh 18 tuổi, anh sẽ làm gì để trừng phạt kẻ đã sát hại anh đây? "Để giết ma quỷ, người nhất định cũng phải trở thành ma quỷ"..

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 141 23/05/2024
Chapter 140 23/05/2024
Chapter 139 23/05/2024
Chapter 138 23/05/2024
Chapter 137 23/05/2024
Chapter 136 23/05/2024
Chapter 135 23/05/2024
Chapter 134 23/05/2024
Chapter 133 23/05/2024
Chapter 132 23/05/2024
Chapter 131 23/05/2024
Chapter 130 23/05/2024
Chapter 129 23/05/2024
Chapter 128 23/05/2024
Chapter 127 23/05/2024
Chapter 126 23/05/2024
Chapter 125 23/05/2024
Chapter 124 23/05/2024
Chapter 123 23/05/2024
Chapter 122 23/05/2024
Chapter 121 23/05/2024
Chapter 120 23/05/2024
Chapter 119 23/05/2024
Chapter 118 23/05/2024
Chapter 117 23/05/2024
Chapter 116 23/05/2024
Chapter 115 23/05/2024
Chapter 114 23/05/2024
Chapter 113 23/05/2024
Chapter 112 23/05/2024
Chapter 111 23/05/2024
Chapter 110 23/05/2024
Chapter 109 23/05/2024
Chapter 108 23/05/2024
Chapter 107 23/05/2024
Chapter 106 23/05/2024
Chapter 105 23/05/2024
Chapter 104 23/05/2024
Chapter 103 23/05/2024
Chapter 102 23/05/2024
Chapter 101 23/05/2024
Chapter 100 23/05/2024
Chapter 99 23/05/2024
Chapter 98 23/05/2024
Chapter 97 23/05/2024
Chapter 96 23/05/2024
Chapter 95 23/05/2024
Chapter 94 23/05/2024
Chapter 93 23/05/2024
Chapter 92 23/05/2024
Chapter 91 23/05/2024
Chapter 90 23/05/2024
Chapter 89 23/05/2024
Chapter 88 23/05/2024
Chapter 87 23/05/2024
Chapter 86 23/05/2024
Chapter 85 23/05/2024
Chapter 84 23/05/2024
Chapter 83 23/05/2024
Chapter 82 23/05/2024
Chapter 81 23/05/2024
Chapter 80 23/05/2024
Chapter 79 23/05/2024
Chapter 78 23/05/2024
Chapter 77 23/05/2024
Chapter 76 23/05/2024
Chapter 75 23/05/2024
Chapter 74 23/05/2024
Chapter 73 23/05/2024
Chapter 72 23/05/2024
Chapter 71 23/05/2024
Chapter 70 23/05/2024
Chapter 69 23/05/2024
Chapter 68 23/05/2024
Chapter 67 23/05/2024
Chapter 66 23/05/2024
Chapter 65 23/05/2024
Chapter 64 23/05/2024
Chapter 63 23/05/2024
Chapter 62 23/05/2024
Chapter 61 23/05/2024
Chapter 60 23/05/2024
Chapter 59 23/05/2024
Chapter 58 23/05/2024
Chapter 57 23/05/2024
Chapter 56 23/05/2024
Chapter 55 23/05/2024
Chapter 54 23/05/2024
Chapter 53 23/05/2024
Chapter 52 23/05/2024
Chapter 51 23/05/2024
Chapter 50 23/05/2024
Chapter 49 23/05/2024
Chapter 48 23/05/2024
Chapter 47 23/05/2024
Chapter 46 23/05/2024
Chapter 45 23/05/2024
Chapter 44 23/05/2024
Chapter 43 23/05/2024
Chapter 42 23/05/2024
Chapter 41 23/05/2024
Chapter 40 23/05/2024
Chapter 39 23/05/2024
Chapter 38 23/05/2024
Chapter 37 23/05/2024
Chapter 36 23/05/2024
Chapter 35 23/05/2024
Chapter 34 23/05/2024
Chapter 33 23/05/2024
Chapter 32 23/05/2024
Chapter 31 23/05/2024
Chapter 30 23/05/2024
Chapter 29 23/05/2024
Chapter 28 23/05/2024
Chapter 27 23/05/2024
Chapter 26 23/05/2024
Chapter 25 23/05/2024
Chapter 24 23/05/2024
Chapter 23 23/05/2024
Chapter 22 23/05/2024
Chapter 21 23/05/2024
Chapter 20 23/05/2024
Chapter 19 23/05/2024
Chapter 18 23/05/2024
Chapter 17 23/05/2024
Chapter 16 23/05/2024
Chapter 15 23/05/2024
Chapter 14 23/05/2024
Chapter 13 23/05/2024
Chapter 12 23/05/2024
Chapter 11 23/05/2024
Chapter 10 23/05/2024
Chapter 9 23/05/2024
Chapter 8 23/05/2024
Chapter 7 23/05/2024
Chapter 6 23/05/2024
Chapter 5 23/05/2024
Chapter 4 23/05/2024
Chapter 3 23/05/2024
Chapter 2 23/05/2024
Chapter 1 23/05/2024

Có thể bạn sẽ thích