comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Yêu Thần Ký!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 595 23/05/2024
Chapter 594 20/05/2024
Chapter 593 16/05/2024
Chapter 592 16/05/2024
Chapter 591 11/05/2024
Chapter 590 11/05/2024
Chapter 589 11/05/2024
Chapter 588 11/05/2024
Chapter 587 11/05/2024
Chapter 586 11/05/2024
Chapter 585 16/05/2024
Chapter 584 18/05/2024
Chapter 583 18/05/2024
Chapter 582 18/05/2024
Chapter 581 18/05/2024
Chapter 580 18/05/2024
Chapter 579 18/05/2024
Chapter 578 18/05/2024
Chapter 577 18/05/2024
Chapter 576 18/05/2024
Chapter 575 18/05/2024
Chapter 574 18/05/2024
Chapter 573 18/05/2024
Chapter 572 18/05/2024
Chapter 571 18/05/2024
Chapter 570 18/05/2024
Chapter 569 18/05/2024
Chapter 568 18/05/2024
Chapter 567 18/05/2024
Chapter 566 18/05/2024
Chapter 565 18/05/2024
Chapter 564 18/05/2024
Chapter 563 18/05/2024
Chapter 562 18/05/2024
Chapter 561 18/05/2024
Chapter 560 18/05/2024
Chapter 559 18/05/2024
Chapter 558 18/05/2024
Chapter 557 18/05/2024
Chapter 556 18/05/2024
Chapter 555 18/05/2024
Chapter 554 18/05/2024
Chapter 553 18/05/2024
Chapter 552 18/05/2024
Chapter 551 18/05/2024
Chapter 550 18/05/2024
Chapter 549 18/05/2024
Chapter 548 18/05/2024
Chapter 547 18/05/2024
Chapter 546 18/05/2024
Chapter 545 18/05/2024
Chapter 544 18/05/2024
Chapter 543 18/05/2024
Chapter 542 18/05/2024
Chapter 541 18/05/2024
Chapter 540 18/05/2024
Chapter 539 18/05/2024
Chapter 538 18/05/2024
Chapter 537 18/05/2024
Chapter 536 18/05/2024
Chapter 535 18/05/2024
Chapter 534 18/05/2024
Chapter 533 18/05/2024
Chapter 532 18/05/2024
Chapter 531 18/05/2024
Chapter 530 18/05/2024
Chapter 529 18/05/2024
Chapter 528 18/05/2024
Chapter 527 18/05/2024
Chapter 526 18/05/2024
Chapter 525 18/05/2024
Chapter 524 18/05/2024
Chapter 523 18/05/2024
Chapter 522 18/05/2024
Chapter 521 18/05/2024
Chapter 520 18/05/2024
Chapter 519 18/05/2024
Chapter 518 18/05/2024
Chapter 517 18/05/2024
Chapter 516 18/05/2024
Chapter 515 18/05/2024
Chapter 514 18/05/2024
Chapter 513 18/05/2024
Chapter 512 18/05/2024
Chapter 511 18/05/2024
Chapter 510 18/05/2024
Chapter 509 18/05/2024
Chapter 508 18/05/2024
Chapter 507 18/05/2024
Chapter 506 18/05/2024
Chapter 505 18/05/2024
Chapter 504 18/05/2024
Chapter 503 18/05/2024
Chapter 502 18/05/2024
Chapter 501 18/05/2024
Chapter 500 18/05/2024
Chapter 499 18/05/2024
Chapter 498 18/05/2024
Chapter 497 18/05/2024
Chapter 496 18/05/2024
Chapter 495 18/05/2024
Chapter 494 18/05/2024
Chapter 493 18/05/2024
Chapter 492 18/05/2024
Chapter 491 18/05/2024
Chapter 490 18/05/2024
Chapter 489 18/05/2024
Chapter 488 18/05/2024
Chapter 487 18/05/2024
Chapter 486 18/05/2024
Chapter 485 18/05/2024
Chapter 484 18/05/2024
Chapter 483 18/05/2024
Chapter 482 18/05/2024
Chapter 481 18/05/2024
Chapter 480 18/05/2024
Chapter 479 18/05/2024
Chapter 478 18/05/2024
Chapter 477 18/05/2024
Chapter 476 18/05/2024
Chapter 475 18/05/2024
Chapter 474 18/05/2024
Chapter 473 18/05/2024
Chapter 472 18/05/2024
Chapter 471 18/05/2024
Chapter 470 18/05/2024
Chapter 469 18/05/2024
Chapter 468 18/05/2024
Chapter 467 18/05/2024
Chapter 466 18/05/2024
Chapter 465 18/05/2024
Chapter 464 18/05/2024
Chapter 463 18/05/2024
Chapter 462 18/05/2024
Chapter 461 18/05/2024
Chapter 460 18/05/2024
Chapter 459 18/05/2024
Chapter 458 18/05/2024
Chapter 457 18/05/2024
Chapter 456 18/05/2024
Chapter 455 18/05/2024
Chapter 454 18/05/2024
Chapter 453 18/05/2024
Chapter 452 18/05/2024
Chapter 451 18/05/2024
Chapter 450 18/05/2024
Chapter 449 18/05/2024
Chapter 448 18/05/2024
Chapter 447 18/05/2024
Chapter 446 18/05/2024
Chapter 445 18/05/2024
Chapter 444 21/05/2024
Chapter 443 21/05/2024
Chapter 442 21/05/2024
Chapter 441 21/05/2024
Chapter 440 21/05/2024
Chapter 439 21/05/2024
Chapter 438 21/05/2024
Chapter 437 21/05/2024
Chapter 436 21/05/2024
Chapter 435 21/05/2024
Chapter 434 21/05/2024
Chapter 433 21/05/2024
Chapter 432 21/05/2024
Chapter 431 21/05/2024
Chapter 430 21/05/2024
Chapter 429 21/05/2024
Chapter 428 21/05/2024
Chapter 427 21/05/2024
Chapter 426 21/05/2024
Chapter 425 21/05/2024
Chapter 424 21/05/2024
Chapter 423 21/05/2024
Chapter 422 21/05/2024
Chapter 421 21/05/2024
Chapter 420 21/05/2024
Chapter 419 21/05/2024
Chapter 418 21/05/2024
Chapter 417 21/05/2024
Chapter 416 21/05/2024
Chapter 415 21/05/2024
Chapter 414 21/05/2024
Chapter 413 21/05/2024
Chapter 412 21/05/2024
Chapter 411 21/05/2024
Chapter 410 21/05/2024
Chapter 409 21/05/2024
Chapter 408 21/05/2024
Chapter 407 21/05/2024
Chapter 406 21/05/2024
Chapter 405 21/05/2024
Chapter 404 21/05/2024
Chapter 403 21/05/2024
Chapter 402 21/05/2024
Chapter 401 21/05/2024
Chapter 400 21/05/2024
Chapter 399 21/05/2024
Chapter 398 21/05/2024
Chapter 397 21/05/2024
Chapter 396 21/05/2024
Chapter 395 21/05/2024
Chapter 394 21/05/2024
Chapter 393 21/05/2024
Chapter 392 21/05/2024
Chapter 391 21/05/2024
Chapter 390 21/05/2024
Chapter 389 21/05/2024
Chapter 388 21/05/2024
Chapter 387 21/05/2024
Chapter 386 21/05/2024
Chapter 385 21/05/2024
Chapter 384 21/05/2024
Chapter 383 21/05/2024
Chapter 382 21/05/2024
Chapter 381 21/05/2024
Chapter 380 21/05/2024
Chapter 379 21/05/2024
Chapter 378 21/05/2024
Chapter 377 21/05/2024
Chapter 376 21/05/2024
Chapter 375 21/05/2024
Chapter 374 21/05/2024
Chapter 372 21/05/2024
Chapter 371 21/05/2024
Chapter 370 21/05/2024
Chapter 369 21/05/2024
Chapter 368 21/05/2024
Chapter 367 21/05/2024
Chapter 366 21/05/2024
Chapter 365 21/05/2024
Chapter 364 21/05/2024
Chapter 363 21/05/2024
Chapter 362 21/05/2024
Chapter 361 21/05/2024
Chapter 360 21/05/2024
Chapter 359 21/05/2024
Chapter 358 21/05/2024
Chapter 357 21/05/2024
Chapter 356 21/05/2024
Chapter 355 21/05/2024
Chapter 354 21/05/2024
Chapter 353.5 21/05/2024
Chapter 353 21/05/2024
Chapter 352.5 21/05/2024
Chapter 352 21/05/2024
Chapter 351.5 21/05/2024
Chapter 351 21/05/2024
Chapter 350.5 21/05/2024
Chapter 350 21/05/2024
Chapter 349.5 21/05/2024
Chapter 349 21/05/2024
Chapter 348.5 21/05/2024
Chapter 348 21/05/2024
Chapter 347.5 21/05/2024
Chapter 347 21/05/2024
Chapter 346.5 21/05/2024
Chapter 346 21/05/2024
Chapter 345.5 21/05/2024
Chapter 345 21/05/2024
Chapter 344.5 21/05/2024
Chapter 344 21/05/2024
Chapter 343.5 21/05/2024
Chapter 343 21/05/2024
Chapter 342.5 21/05/2024
Chapter 342 21/05/2024
Chapter 341.5 21/05/2024
Chapter 341 21/05/2024
Chapter 340.5 21/05/2024
Chapter 340 21/05/2024
Chapter 339.5 21/05/2024
Chapter 339 21/05/2024
Chapter 338.5 21/05/2024
Chapter 338 21/05/2024
Chapter 337.5 21/05/2024
Chapter 337 21/05/2024
Chapter 336.5 21/05/2024
Chapter 336 21/05/2024
Chapter 335.5 21/05/2024
Chapter 335 21/05/2024
Chapter 334.5 21/05/2024
Chapter 334 21/05/2024
Chapter 333.5 21/05/2024
Chapter 333 21/05/2024
Chapter 332.5 21/05/2024
Chapter 332 21/05/2024
Chapter 331.5 21/05/2024
Chapter 331 21/05/2024
Chapter 330.5 21/05/2024
Chapter 330 21/05/2024
Chapter 329.5 21/05/2024
Chapter 329 21/05/2024
Chapter 328.5 21/05/2024
Chapter 328 21/05/2024
Chapter 327.5 21/05/2024
Chapter 327 21/05/2024
Chapter 326.5 21/05/2024
Chapter 326 21/05/2024
Chapter 325.5 21/05/2024
Chapter 325 21/05/2024
Chapter 324.5 21/05/2024
Chapter 324 21/05/2024
Chapter 323.5 21/05/2024
Chapter 323 21/05/2024
Chapter 322.5 21/05/2024
Chapter 322 21/05/2024
Chapter 321.5 21/05/2024
Chapter 321 21/05/2024
Chapter 320.5 21/05/2024
Chapter 320 21/05/2024
Chapter 319.5 21/05/2024
Chapter 319 21/05/2024
Chapter 318.5 21/05/2024
Chapter 318 21/05/2024
Chapter 317.5 21/05/2024
Chapter 317 21/05/2024
Chapter 316.5 21/05/2024
Chapter 316 21/05/2024
Chapter 315.5 21/05/2024
Chapter 315 21/05/2024
Chapter 314.5 21/05/2024
Chapter 314 21/05/2024
Chapter 313.5 21/05/2024
Chapter 313 21/05/2024
Chapter 312.5 21/05/2024
Chapter 312 21/05/2024
Chapter 311.5 21/05/2024
Chapter 311 21/05/2024
Chapter 310.5 21/05/2024
Chapter 310 21/05/2024
Chapter 309.5 21/05/2024
Chapter 309 21/05/2024
Chapter 308.5 21/05/2024
Chapter 308 21/05/2024
Chapter 307.5 21/05/2024
Chapter 307 21/05/2024
Chapter 306.5 21/05/2024
Chapter 306 21/05/2024
Chapter 305.5 21/05/2024
Chapter 305 21/05/2024
Chapter 304.5 21/05/2024
Chapter 304 21/05/2024
Chapter 303.5 21/05/2024
Chapter 303 21/05/2024
Chapter 302.5 21/05/2024
Chapter 302 21/05/2024
Chapter 301.5 21/05/2024
Chapter 301 21/05/2024
Chapter 300.5 21/05/2024
Chapter 300 21/05/2024
Chapter 299.5 21/05/2024
Chapter 299 21/05/2024
Chapter 298.5 21/05/2024
Chapter 298 21/05/2024
Chapter 297.5 21/05/2024
Chapter 297 21/05/2024
Chapter 296.5 21/05/2024
Chapter 296 21/05/2024
Chapter 295.5 21/05/2024
Chapter 295 21/05/2024
Chapter 294.2 21/05/2024
Chapter 294.1 21/05/2024
Chapter 293.2 21/05/2024