comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 1 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Vua Trên Biển!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Trước One Piece, đã có Vua Trên Biển. Cứ tưởng tượng thuyền trưởng Jack Sparrow mà ... sạch sẽ, đẹp trai hơn và ... dê gái hơn. Đó là thuyền trưởng Basu, với con thuyền Nữ Vương, lênh đênh trên sóng biển Mua quảng cáo

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 258 25/05/2024
Chapter 257 25/05/2024
Chapter 256 25/05/2024
Chapter 255 25/05/2024
Chapter 254 25/05/2024
Chapter 253 25/05/2024
Chapter 252 25/05/2024
Chapter 251 25/05/2024
Chapter 250 25/05/2024
Chapter 249 25/05/2024
Chapter 248 25/05/2024
Chapter 247 25/05/2024
Chapter 246 25/05/2024
Chapter 245 25/05/2024
Chapter 244 25/05/2024
Chapter 243 25/05/2024
Chapter 242 25/05/2024
Chapter 241 25/05/2024
Chapter 240 25/05/2024
Chapter 239 25/05/2024
Chapter 238 25/05/2024
Chapter 237 25/05/2024
Chapter 236 25/05/2024
Chapter 235 25/05/2024
Chapter 234 25/05/2024
Chapter 233 25/05/2024
Chapter 232 25/05/2024
Chapter 231 25/05/2024
Chapter 230 25/05/2024
Chapter 229 25/05/2024
Chapter 228 25/05/2024
Chapter 227 25/05/2024
Chapter 226 25/05/2024
Chapter 225 25/05/2024
Chapter 224 25/05/2024
Chapter 223 25/05/2024
Chapter 222 25/05/2024
Chapter 221 25/05/2024
Chapter 220 25/05/2024
Chapter 219 25/05/2024
Chapter 218 25/05/2024
Chapter 217 25/05/2024
Chapter 216 25/05/2024
Chapter 215 25/05/2024
Chapter 214 25/05/2024
Chapter 213 25/05/2024
Chapter 212 25/05/2024
Chapter 211 25/05/2024
Chapter 210 25/05/2024
Chapter 209 25/05/2024
Chapter 208 25/05/2024
Chapter 207 25/05/2024
Chapter 206 25/05/2024
Chapter 205 25/05/2024
Chapter 204 25/05/2024
Chapter 203 25/05/2024
Chapter 202 25/05/2024
Chapter 201 25/05/2024
Chapter 200 25/05/2024
Chapter 199 25/05/2024
Chapter 198 25/05/2024
Chapter 197 25/05/2024
Chapter 196 25/05/2024
Chapter 195 25/05/2024
Chapter 194 25/05/2024
Chapter 193 25/05/2024
Chapter 192 25/05/2024
Chapter 191 25/05/2024
Chapter 190 25/05/2024
Chapter 189 25/05/2024
Chapter 188 25/05/2024
Chapter 187 25/05/2024
Chapter 186 25/05/2024
Chapter 185 25/05/2024
Chapter 184 25/05/2024
Chapter 183 25/05/2024
Chapter 182 25/05/2024
Chapter 181 25/05/2024
Chapter 180 25/05/2024
Chapter 179 25/05/2024
Chapter 178 25/05/2024
Chapter 177 25/05/2024
Chapter 176 25/05/2024
Chapter 175 25/05/2024
Chapter 174 25/05/2024
Chapter 173 25/05/2024
Chapter 172 25/05/2024
Chapter 171 25/05/2024
Chapter 170 25/05/2024
Chapter 169 25/05/2024
Chapter 168 25/05/2024
Chapter 167 25/05/2024
Chapter 166 25/05/2024
Chapter 165 25/05/2024
Chapter 164 25/05/2024
Chapter 163 25/05/2024
Chapter 162 25/05/2024
Chapter 161 25/05/2024
Chapter 160 25/05/2024
Chapter 159 25/05/2024
Chapter 158 25/05/2024
Chapter 157 25/05/2024
Chapter 156 25/05/2024
Chapter 155 25/05/2024
Chapter 154 25/05/2024
Chapter 153 25/05/2024
Chapter 152 25/05/2024
Chapter 151 25/05/2024
Chapter 150 25/05/2024
Chapter 149 25/05/2024
Chapter 148 25/05/2024
Chapter 147 25/05/2024
Chapter 146 25/05/2024
Chapter 145 25/05/2024
Chapter 144 25/05/2024
Chapter 143 25/05/2024
Chapter 142 25/05/2024
Chapter 141 25/05/2024
Chapter 140 25/05/2024
Chapter 139 25/05/2024
Chapter 138 25/05/2024
Chapter 137 25/05/2024
Chapter 136 25/05/2024
Chapter 135 25/05/2024
Chapter 134 25/05/2024
Chapter 133 25/05/2024
Chapter 132 25/05/2024
Chapter 58 25/05/2024
Chapter 57 25/05/2024
Chapter 56 25/05/2024
Chapter 55 25/05/2024
Chapter 54 25/05/2024
Chapter 53 25/05/2024
Chapter 52 25/05/2024
Chapter 51 25/05/2024
Chapter 50 25/05/2024
Chapter 49 25/05/2024
Chapter 48 25/05/2024
Chapter 47 25/05/2024
Chapter 46 25/05/2024
Chapter 45 25/05/2024
Chapter 44 25/05/2024
Chapter 43 25/05/2024
Chapter 42 25/05/2024
Chapter 41 25/05/2024
Chapter 40 25/05/2024
Chapter 39 25/05/2024
Chapter 38 25/05/2024
Chapter 37 25/05/2024
Chapter 36 25/05/2024
Chapter 35 25/05/2024
Chapter 34 25/05/2024
Chapter 33 25/05/2024
Chapter 32 25/05/2024
Chapter 31 25/05/2024
Chapter 30 25/05/2024
Chapter 29 25/05/2024
Chapter 28 25/05/2024
Chapter 27 25/05/2024
Chapter 26 25/05/2024
Chapter 25 25/05/2024
Chapter 24 25/05/2024
Chapter 23 25/05/2024
Chapter 22 25/05/2024
Chapter 21 25/05/2024
Chapter 20 25/05/2024
Chapter 19 25/05/2024
Chapter 18 25/05/2024
Chapter 17 25/05/2024
Chapter 16 25/05/2024
Chapter 15 25/05/2024
Chapter 14 25/05/2024
Chapter 13 25/05/2024
Chapter 12 25/05/2024
Chapter 11 25/05/2024
Chapter 10 25/05/2024
Chapter 9 25/05/2024
Chapter 8 25/05/2024
Chapter 7 25/05/2024
Chapter 6 25/05/2024
Chapter 5 25/05/2024
Chapter 4 25/05/2024
Chapter 3 25/05/2024
Chapter 2 25/05/2024
Chapter 1.3 25/05/2024
Chapter 1.2 25/05/2024
Chapter 1.1 25/05/2024

Có thể bạn sẽ thích