comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Tuyệt Thế Võ Thần!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 804 20/05/2024
Chapter 803 20/05/2024
Chapter 802 18/05/2024
Chapter 801 16/05/2024
Chapter 800 16/05/2024
Chapter 799 16/05/2024
Chapter 798 16/05/2024
Chapter 797 16/05/2024
Chapter 796 16/05/2024
Chapter 795 16/05/2024
Chapter 794 16/05/2024
Chapter 793 16/05/2024
Chapter 792 16/05/2024
Chapter 791 16/05/2024
Chapter 790 18/05/2024
Chapter 789 18/05/2024
Chapter 788 18/05/2024
Chapter 787 18/05/2024
Chapter 786 18/05/2024
Chapter 785 18/05/2024
Chapter 784 18/05/2024
Chapter 783 18/05/2024
Chapter 782 18/05/2024
Chapter 781 18/05/2024
Chapter 780 18/05/2024
Chapter 779 18/05/2024
Chapter 778 18/05/2024
Chapter 777 18/05/2024
Chapter 776 18/05/2024
Chapter 775 18/05/2024
Chapter 774 18/05/2024
Chapter 773 18/05/2024
Chapter 772 18/05/2024
Chapter 771 18/05/2024
Chapter 770 18/05/2024
Chapter 769 19/05/2024
Chapter 768 19/05/2024
Chapter 767 19/05/2024
Chapter 766 19/05/2024
Chapter 765 19/05/2024
Chapter 764 19/05/2024
Chapter 763 19/05/2024
Chapter 762 19/05/2024
Chapter 761 19/05/2024
Chapter 760 19/05/2024
Chapter 759 19/05/2024
Chapter 758 19/05/2024
Chapter 757 19/05/2024
Chapter 756 19/05/2024
Chapter 755 19/05/2024
Chapter 754 19/05/2024
Chapter 753 19/05/2024
Chapter 752 19/05/2024
Chapter 751 19/05/2024
Chapter 750 19/05/2024
Chapter 749 19/05/2024
Chapter 748 19/05/2024
Chapter 747 19/05/2024
Chapter 746 19/05/2024
Chapter 745 19/05/2024
Chapter 744 19/05/2024
Chapter 743 19/05/2024
Chapter 742 19/05/2024
Chapter 741 19/05/2024
Chapter 740 19/05/2024
Chapter 739 19/05/2024
Chapter 738 19/05/2024
Chapter 737 19/05/2024
Chapter 736 19/05/2024
Chapter 735 19/05/2024
Chapter 734 19/05/2024
Chapter 733 19/05/2024
Chapter 732 19/05/2024
Chapter 731 19/05/2024
Chapter 730 19/05/2024
Chapter 729 19/05/2024
Chapter 728 19/05/2024
Chapter 727 19/05/2024
Chapter 726 19/05/2024
Chapter 725 19/05/2024
Chapter 724 19/05/2024
Chapter 723 19/05/2024
Chapter 722 19/05/2024
Chapter 721 19/05/2024
Chapter 720 19/05/2024
Chapter 719 19/05/2024
Chapter 718 19/05/2024
Chapter 717 19/05/2024
Chapter 716 19/05/2024
Chapter 715 19/05/2024
Chapter 714 19/05/2024
Chapter 713 19/05/2024
Chapter 712 19/05/2024
Chapter 711 19/05/2024
Chapter 710 19/05/2024
Chapter 709 19/05/2024
Chapter 708 19/05/2024
Chapter 707 19/05/2024
Chapter 706 19/05/2024
Chapter 705 19/05/2024
Chapter 704 19/05/2024
Chapter 703 19/05/2024
Chapter 702 19/05/2024
Chapter 701 19/05/2024
Chapter 700 19/05/2024
Chapter 699 19/05/2024
Chapter 698 19/05/2024
Chapter 697 19/05/2024
Chapter 696 19/05/2024
Chapter 695 19/05/2024
Chapter 694 19/05/2024
Chapter 693 19/05/2024
Chapter 692 19/05/2024
Chapter 691 19/05/2024
Chapter 690 19/05/2024
Chapter 689 19/05/2024
Chapter 688 19/05/2024
Chapter 687 19/05/2024
Chapter 686 19/05/2024
Chapter 685 19/05/2024
Chapter 684 19/05/2024
Chapter 683 19/05/2024
Chapter 682 19/05/2024
Chapter 681 19/05/2024
Chapter 680 19/05/2024
Chapter 679 19/05/2024
Chapter 678 19/05/2024
Chapter 677 19/05/2024
Chapter 676 19/05/2024
Chapter 675 19/05/2024
Chapter 674 19/05/2024
Chapter 673 19/05/2024
Chapter 672 19/05/2024
Chapter 671 19/05/2024
Chapter 670 19/05/2024
Chapter 669 19/05/2024
Chapter 668 19/05/2024
Chapter 667 19/05/2024
Chapter 666 19/05/2024
Chapter 665 19/05/2024
Chapter 664 19/05/2024
Chapter 663 19/05/2024
Chapter 662 19/05/2024
Chapter 661 19/05/2024
Chapter 660 19/05/2024
Chapter 659 19/05/2024
Chapter 658 19/05/2024
Chapter 657 19/05/2024
Chapter 656 19/05/2024
Chapter 655 19/05/2024
Chapter 654 19/05/2024
Chapter 653 19/05/2024
Chapter 652 19/05/2024
Chapter 651 19/05/2024
Chapter 650 19/05/2024
Chapter 649 19/05/2024
Chapter 648 19/05/2024
Chapter 647 19/05/2024
Chapter 646 19/05/2024
Chapter 645 19/05/2024
Chapter 644 19/05/2024
Chapter 643 19/05/2024
Chapter 642 19/05/2024
Chapter 641 19/05/2024
Chapter 640 19/05/2024
Chapter 639 19/05/2024
Chapter 638 19/05/2024
Chapter 637 19/05/2024
Chapter 636 19/05/2024
Chapter 635 19/05/2024
Chapter 634 19/05/2024
Chapter 633 19/05/2024
Chapter 632 19/05/2024
Chapter 631 19/05/2024
Chapter 630 19/05/2024
Chapter 629 19/05/2024
Chapter 628 19/05/2024
Chapter 627 19/05/2024
Chapter 626 19/05/2024
Chapter 625 19/05/2024
Chapter 624 19/05/2024
Chapter 623 19/05/2024
Chapter 622 19/05/2024
Chapter 621 19/05/2024
Chapter 620 19/05/2024
Chapter 619 19/05/2024
Chapter 618 19/05/2024
Chapter 617 19/05/2024
Chapter 616 19/05/2024
Chapter 615 19/05/2024
Chapter 614 19/05/2024
Chapter 613 19/05/2024
Chapter 612 19/05/2024
Chapter 611 19/05/2024
Chapter 610 19/05/2024
Chapter 609 19/05/2024
Chapter 608 19/05/2024
Chapter 607 19/05/2024
Chapter 606 19/05/2024
Chapter 605 19/05/2024
Chapter 604 19/05/2024
Chapter 603 19/05/2024
Chapter 602 19/05/2024
Chapter 601 19/05/2024
Chapter 600 19/05/2024
Chapter 599 19/05/2024
Chapter 598 19/05/2024
Chapter 597 19/05/2024
Chapter 596 19/05/2024
Chapter 595 19/05/2024
Chapter 594 19/05/2024
Chapter 593 19/05/2024
Chapter 592 19/05/2024
Chapter 591 19/05/2024
Chapter 590 19/05/2024
Chapter 589 19/05/2024
Chapter 588 19/05/2024
Chapter 587 19/05/2024
Chapter 586 19/05/2024
Chapter 585 19/05/2024
Chapter 584 19/05/2024
Chapter 583 19/05/2024
Chapter 582 19/05/2024
Chapter 581 19/05/2024
Chapter 580 19/05/2024
Chapter 579 19/05/2024
Chapter 578 19/05/2024
Chapter 577 19/05/2024
Chapter 576 19/05/2024
Chapter 575 19/05/2024
Chapter 574 19/05/2024
Chapter 573 19/05/2024
Chapter 572 19/05/2024
Chapter 571 19/05/2024
Chapter 570 19/05/2024
Chapter 569 19/05/2024
Chapter 568 19/05/2024
Chapter 567 19/05/2024
Chapter 566 19/05/2024
Chapter 565 19/05/2024
Chapter 564 19/05/2024
Chapter 563 19/05/2024
Chapter 562 19/05/2024
Chapter 561 19/05/2024
Chapter 560 19/05/2024
Chapter 559 19/05/2024
Chapter 558 19/05/2024
Chapter 557 19/05/2024
Chapter 556 19/05/2024
Chapter 555 19/05/2024
Chapter 554 19/05/2024
Chapter 553 19/05/2024
Chapter 552 19/05/2024
Chapter 551 19/05/2024
Chapter 550 19/05/2024
Chapter 549 19/05/2024
Chapter 548 19/05/2024
Chapter 547 19/05/2024
Chapter 546 19/05/2024
Chapter 545 19/05/2024
Chapter 544 19/05/2024
Chapter 543 19/05/2024
Chapter 542 19/05/2024
Chapter 541 19/05/2024
Chapter 540 19/05/2024
Chapter 539 19/05/2024
Chapter 538 19/05/2024
Chapter 537 19/05/2024
Chapter 536 19/05/2024
Chapter 535 19/05/2024
Chapter 534 19/05/2024
Chapter 533 19/05/2024
Chapter 532 19/05/2024
Chapter 531 19/05/2024
Chapter 530 19/05/2024
Chapter 529 19/05/2024
Chapter 528 19/05/2024
Chapter 527 19/05/2024
Chapter 526 19/05/2024
Chapter 525 19/05/2024
Chapter 524 19/05/2024
Chapter 523 19/05/2024
Chapter 522 19/05/2024
Chapter 521 19/05/2024
Chapter 520 19/05/2024
Chapter 519 19/05/2024
Chapter 518 19/05/2024
Chapter 517 19/05/2024
Chapter 516 19/05/2024
Chapter 515 19/05/2024
Chapter 514 19/05/2024
Chapter 513 19/05/2024
Chapter 512 19/05/2024
Chapter 511 19/05/2024
Chapter 510 19/05/2024
Chapter 509 19/05/2024
Chapter 508 19/05/2024
Chapter 507 19/05/2024
Chapter 506 19/05/2024
Chapter 505 19/05/2024
Chapter 504 19/05/2024
Chapter 503 19/05/2024
Chapter 502 19/05/2024
Chapter 501 19/05/2024
Chapter 500 19/05/2024
Chapter 499 19/05/2024
Chapter 498 19/05/2024
Chapter 497 19/05/2024
Chapter 496 19/05/2024
Chapter 495 19/05/2024
Chapter 494 19/05/2024
Chapter 493 19/05/2024
Chapter 492 19/05/2024
Chapter 491 19/05/2024
Chapter 490 19/05/2024
Chapter 489 19/05/2024
Chapter 488 19/05/2024
Chapter 487 19/05/2024
Chapter 486 19/05/2024
Chapter 485 19/05/2024
Chapter 484 19/05/2024
Chapter 483 19/05/2024
Chapter 482 19/05/2024
Chapter 481 19/05/2024
Chapter 480 19/05/2024
Chapter 479 19/05/2024
Chapter 478 19/05/2024
Chapter 477 19/05/2024
Chapter 476 19/05/2024
Chapter 475 19/05/2024
Chapter 474 19/05/2024
Chapter 473 19/05/2024
Chapter 472 19/05/2024
Chapter 471 19/05/2024
Chapter 470 19/05/2024
Chapter 469 19/05/2024
Chapter 468 19/05/2024
Chapter 467 19/05/2024
Chapter 466 19/05/2024
Chapter 465 19/05/2024
Chapter 464 19/05/2024
Chapter 463 19/05/2024
Chapter 462 19/05/2024
Chapter 461 19/05/2024
Chapter 460 19/05/2024
Chapter 459 19/05/2024
Chapter 458 19/05/2024
Chapter 457 19/05/2024
Chapter 456 19/05/2024
Chapter 455 19/05/2024
Chapter 454 19/05/2024
Chapter 453 19/05/2024
Chapter 452 19/05/2024
Chapter 451 19/05/2024
Chapter 450 19/05/2024
Chapter 449 19/05/2024
Chapter 448 19/05/2024
Chapter 447 19/05/2024
Chapter 446 19/05/2024
Chapter 445 19/05/2024
Chapter 444 19/05/2024