comic-banner
manga-thumbnail

Tiến Sĩ Slump

Dr. Slump

Đang chiếu

1871

Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 1 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Tiến Sĩ Slump!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Nhân vật chính của truyện là Arale, một cô bé robot giống hệt con người (tương tự nhân vật Pinocchio trong truyện thiếu nhi Ý). Tiến sĩ Slump tạo ra Arale nhằm khẳng định tài năng siêu việt của mình. Nhưng vì một lí do nào đó mà ngay khi hoàn thành Arale đã phải cần đến một cái kính cận. Có thể nói Arale là một cô bé rất ngộ nghĩnh, hiếu động và có sức mạnh kinh hồn. Arale luôn thích những cuộc phiêu lưu và sau những lần đó cô thường mang về nhà những con vật to lớn như khủng long mà lại luôn coi chúng như các con thú cưng.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 174 01/06/2024
Chapter 173 01/06/2024
Chapter 172 01/06/2024
Chapter 171 01/06/2024
Chapter 170 01/06/2024
Chapter 169 01/06/2024
Chapter 168 01/06/2024
Chapter 167 01/06/2024
Chapter 166 01/06/2024
Chapter 165 01/06/2024
Chapter 164 01/06/2024
Chapter 163 01/06/2024
Chapter 162 01/06/2024
Chapter 161 01/06/2024
Chapter 160 01/06/2024
Chapter 159 01/06/2024
Chapter 158 01/06/2024
Chapter 157 01/06/2024
Chapter 156 01/06/2024
Chapter 155 01/06/2024
Chapter 154 01/06/2024
Chapter 153 01/06/2024
Chapter 152 01/06/2024
Chapter 151 01/06/2024
Chapter 150 01/06/2024
Chapter 149 01/06/2024
Chapter 148 01/06/2024
Chapter 147 01/06/2024
Chapter 146 01/06/2024
Chapter 145 01/06/2024
Chapter 144 01/06/2024
Chapter 143 01/06/2024
Chapter 142 01/06/2024
Chapter 141 01/06/2024
Chapter 140 01/06/2024
Chapter 139 01/06/2024
Chapter 137 01/06/2024
Chapter 136 01/06/2024
Chapter 135 01/06/2024
Chapter 134 01/06/2024
Chapter 133 01/06/2024
Chapter 132 01/06/2024
Chapter 131 01/06/2024
Chapter 130 01/06/2024
Chapter 129 01/06/2024
Chapter 128 01/06/2024
Chapter 127 01/06/2024
Chapter 126 01/06/2024
Chapter 125 01/06/2024
Chapter 124 01/06/2024
Chapter 123 01/06/2024
Chapter 122 01/06/2024
Chapter 121 01/06/2024
Chapter 120 01/06/2024
Chapter 119 01/06/2024
Chapter 118 01/06/2024
Chapter 117 01/06/2024
Chapter 116 01/06/2024
Chapter 115 01/06/2024
Chapter 114 01/06/2024
Chapter 113 01/06/2024
Chapter 112 01/06/2024
Chapter 111 01/06/2024
Chapter 110 01/06/2024
Chapter 109 01/06/2024
Chapter 108 01/06/2024
Chapter 107 01/06/2024
Chapter 106 01/06/2024
Chapter 105 01/06/2024
Chapter 104 01/06/2024
Chapter 103 01/06/2024
Chapter 102 01/06/2024
Chapter 101 01/06/2024
Chapter 100 01/06/2024
Chapter 99 01/06/2024
Chapter 98 01/06/2024
Chapter 97 01/06/2024
Chapter 96 01/06/2024
Chapter 95 01/06/2024
Chapter 94 01/06/2024
Chapter 93 01/06/2024
Chapter 92 01/06/2024
Chapter 91 01/06/2024
Chapter 90 01/06/2024
Chapter 89 01/06/2024
Chapter 88 01/06/2024
Chapter 87 01/06/2024
Chapter 86 01/06/2024
Chapter 85 01/06/2024
Chapter 84 01/06/2024
Chapter 83 01/06/2024
Chapter 82 01/06/2024
Chapter 81 01/06/2024
Chapter 80 01/06/2024
Chapter 79 01/06/2024
Chapter 78 01/06/2024
Chapter 77 01/06/2024
Chapter 76 01/06/2024
Chapter 75 01/06/2024
Chapter 74 01/06/2024
Chapter 73 01/06/2024
Chapter 72 01/06/2024
Chapter 71 01/06/2024
Chapter 70 01/06/2024
Chapter 69 01/06/2024
Chapter 68 01/06/2024
Chapter 67 01/06/2024
Chapter 66 01/06/2024
Chapter 65 01/06/2024
Chapter 64 01/06/2024
Chapter 63 01/06/2024
Chapter 62 01/06/2024
Chapter 61 01/06/2024
Chapter 60 01/06/2024
Chapter 59 01/06/2024
Chapter 58 01/06/2024
Chapter 57 01/06/2024
Chapter 56 01/06/2024
Chapter 55 01/06/2024
Chapter 54 01/06/2024
Chapter 53 01/06/2024
Chapter 52 01/06/2024
Chapter 51 01/06/2024
Chapter 50 01/06/2024
Chapter 49 01/06/2024
Chapter 48 01/06/2024
Chapter 47 01/06/2024
Chapter 46 01/06/2024
Chapter 45 01/06/2024
Chapter 44 01/06/2024
Chapter 43 01/06/2024
Chapter 42 01/06/2024
Chapter 41 01/06/2024
Chapter 40 01/06/2024
Chapter 39 01/06/2024
Chapter 38 01/06/2024
Chapter 37 01/06/2024
Chapter 36 01/06/2024
Chapter 35 01/06/2024
Chapter 34 01/06/2024
Chapter 33 01/06/2024
Chapter 32 01/06/2024
Chapter 31 01/06/2024
Chapter 30 01/06/2024
Chapter 29 01/06/2024
Chapter 28 01/06/2024
Chapter 27 01/06/2024
Chapter 26 01/06/2024
Chapter 25 01/06/2024
Chapter 24 01/06/2024
Chapter 23 01/06/2024
Chapter 22 01/06/2024
Chapter 21 01/06/2024
Chapter 20 01/06/2024
Chapter 19 01/06/2024
Chapter 18 01/06/2024
Chapter 17 01/06/2024
Chapter 16 01/06/2024
Chapter 15 01/06/2024
Chapter 14 01/06/2024
Chapter 13 01/06/2024
Chapter 12 01/06/2024
Chapter 11 01/06/2024
Chapter 10 01/06/2024
Chapter 9 01/06/2024
Chapter 8 01/06/2024
Chapter 7 01/06/2024
Chapter 6 01/06/2024
Chapter 5 01/06/2024
Chapter 4 01/06/2024
Chapter 3 01/06/2024
Chapter 2 01/06/2024
Chapter 1 01/06/2024

Có thể bạn sẽ thích