comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Truyện xoay quanh 2 nhân vật chính: Ngự Ngạo Thiên (Ngự Lão Đại) và Lạc Dao Dao, tình tiết rất ly kỳ hấp dẫn, mời các bạn cùng theo dõi

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 479 11/05/2024
Chapter 478 11/05/2024
Chapter 477 11/05/2024
Chapter 476 11/05/2024
Chapter 475 11/05/2024
Chapter 474 11/05/2024
Chapter 473 11/05/2024
Chapter 472 11/05/2024
Chapter 471 11/05/2024
Chapter 470 11/05/2024
Chapter 469 11/05/2024
Chapter 468 11/05/2024
Chapter 467 11/05/2024
Chapter 466 11/05/2024
Chapter 465 11/05/2024
Chapter 464 11/05/2024
Chapter 463 11/05/2024
Chapter 462 11/05/2024
Chapter 461 11/05/2024
Chapter 460 11/05/2024
Chapter 459 11/05/2024
Chapter 458 11/05/2024
Chapter 457 11/05/2024
Chapter 456 11/05/2024
Chapter 455 11/05/2024
Chapter 454 11/05/2024
Chapter 453 11/05/2024
Chapter 452 11/05/2024
Chapter 451 11/05/2024
Chapter 450 11/05/2024
Chapter 449 11/05/2024
Chapter 448 11/05/2024
Chapter 447 11/05/2024
Chapter 446 11/05/2024
Chapter 445 11/05/2024
Chapter 444 11/05/2024
Chapter 443 11/05/2024
Chapter 442 11/05/2024
Chapter 441 11/05/2024
Chapter 440 11/05/2024
Chapter 439 11/05/2024
Chapter 438 11/05/2024
Chapter 437 11/05/2024
Chapter 436 11/05/2024
Chapter 435 11/05/2024
Chapter 434 11/05/2024
Chapter 433 11/05/2024
Chapter 432 11/05/2024
Chapter 431 11/05/2024
Chapter 430 11/05/2024
Chapter 429 11/05/2024
Chapter 428 11/05/2024
Chapter 427 11/05/2024
Chapter 426 11/05/2024
Chapter 425 11/05/2024
Chapter 424 11/05/2024
Chapter 423 11/05/2024
Chapter 422 11/05/2024
Chapter 421 11/05/2024
Chapter 420 11/05/2024
Chapter 419 11/05/2024
Chapter 418 11/05/2024
Chapter 417 11/05/2024
Chapter 416 11/05/2024
Chapter 415 11/05/2024
Chapter 414 11/05/2024
Chapter 413 11/05/2024
Chapter 412 11/05/2024
Chapter 411 11/05/2024
Chapter 410 11/05/2024
Chapter 409 11/05/2024
Chapter 408 11/05/2024
Chapter 407 11/05/2024
Chapter 406 11/05/2024
Chapter 405 11/05/2024
Chapter 404 11/05/2024
Chapter 403 11/05/2024
Chapter 402 11/05/2024
Chapter 401 11/05/2024
Chapter 400 11/05/2024
Chapter 399 11/05/2024
Chapter 398 11/05/2024
Chapter 397 11/05/2024
Chapter 396 11/05/2024
Chapter 395 11/05/2024
Chapter 394 11/05/2024
Chapter 393 11/05/2024
Chapter 392 11/05/2024
Chapter 391 11/05/2024
Chapter 390 11/05/2024
Chapter 389 11/05/2024
Chapter 388 11/05/2024
Chapter 387 11/05/2024
Chapter 386 11/05/2024
Chapter 385 11/05/2024
Chapter 384 11/05/2024
Chapter 383 11/05/2024
Chapter 382 11/05/2024
Chapter 381 11/05/2024
Chapter 380 11/05/2024
Chapter 379 11/05/2024
Chapter 378 11/05/2024
Chapter 377 11/05/2024
Chapter 376 11/05/2024
Chapter 375 11/05/2024
Chapter 374 11/05/2024
Chapter 373 11/05/2024
Chapter 372 11/05/2024
Chapter 371 11/05/2024
Chapter 370 11/05/2024
Chapter 369 11/05/2024
Chapter 368 11/05/2024
Chapter 367 11/05/2024
Chapter 366 11/05/2024
Chapter 365 11/05/2024
Chapter 364 11/05/2024
Chapter 363 11/05/2024
Chapter 362 11/05/2024
Chapter 361 11/05/2024
Chapter 360 11/05/2024
Chapter 359 11/05/2024
Chapter 358 11/05/2024
Chapter 357 11/05/2024
Chapter 356 11/05/2024
Chapter 355 11/05/2024
Chapter 354 11/05/2024
Chapter 353 11/05/2024
Chapter 352 11/05/2024
Chapter 351 11/05/2024
Chapter 350 11/05/2024
Chapter 349 11/05/2024
Chapter 348 11/05/2024
Chapter 347 11/05/2024
Chapter 346 11/05/2024
Chapter 345 11/05/2024
Chapter 344 11/05/2024
Chapter 343 11/05/2024
Chapter 342 11/05/2024
Chapter 341 11/05/2024
Chapter 340 11/05/2024
Chapter 339 11/05/2024
Chapter 338 11/05/2024
Chapter 337 11/05/2024
Chapter 336 11/05/2024
Chapter 335 11/05/2024
Chapter 334 11/05/2024
Chapter 333 11/05/2024
Chapter 332 11/05/2024
Chapter 331 11/05/2024
Chapter 330 11/05/2024
Chapter 329 11/05/2024
Chapter 328 11/05/2024
Chapter 327 11/05/2024
Chapter 326 11/05/2024
Chapter 325 11/05/2024
Chapter 324 11/05/2024
Chapter 323 11/05/2024
Chapter 322 11/05/2024
Chapter 321 11/05/2024
Chapter 320 11/05/2024
Chapter 319 11/05/2024
Chapter 318 11/05/2024
Chapter 317 11/05/2024
Chapter 316 11/05/2024
Chapter 315 11/05/2024
Chapter 314 11/05/2024
Chapter 313 11/05/2024
Chapter 312 11/05/2024
Chapter 311 11/05/2024
Chapter 310 11/05/2024
Chapter 309 11/05/2024
Chapter 308 11/05/2024
Chapter 307 11/05/2024
Chapter 306 11/05/2024
Chapter 305 11/05/2024
Chapter 304.5 11/05/2024
Chapter 304 11/05/2024
Chapter 303 11/05/2024
Chapter 302 11/05/2024
Chapter 301 11/05/2024
Chapter 300 11/05/2024
Chapter 299 11/05/2024
Chapter 298 11/05/2024
Chapter 297 11/05/2024
Chapter 296 11/05/2024
Chapter 295 11/05/2024
Chapter 294 11/05/2024
Chapter 293 11/05/2024
Chapter 292 11/05/2024
Chapter 291 11/05/2024
Chapter 290 11/05/2024
Chapter 289 11/05/2024
Chapter 288 11/05/2024
Chapter 287 11/05/2024
Chapter 286 11/05/2024
Chapter 285 11/05/2024
Chapter 284 11/05/2024
Chapter 283 11/05/2024
Chapter 282 11/05/2024
Chapter 281 11/05/2024
Chapter 280 11/05/2024
Chapter 279 11/05/2024
Chapter 278 11/05/2024
Chapter 277 11/05/2024
Chapter 276 11/05/2024
Chapter 275 11/05/2024
Chapter 274 11/05/2024
Chapter 273 11/05/2024
Chapter 272 11/05/2024
Chapter 271 11/05/2024
Chapter 270 11/05/2024
Chapter 269 11/05/2024
Chapter 268 11/05/2024
Chapter 267 11/05/2024
Chapter 266 11/05/2024
Chapter 265 11/05/2024
Chapter 264 11/05/2024
Chapter 263 11/05/2024
Chapter 262 11/05/2024
Chapter 261 11/05/2024
Chapter 260 11/05/2024
Chapter 259 11/05/2024
Chapter 258 11/05/2024
Chapter 257 11/05/2024
Chapter 256 11/05/2024
Chapter 255 11/05/2024
Chapter 254 11/05/2024
Chapter 253 11/05/2024
Chapter 252 11/05/2024
Chapter 251 11/05/2024
Chapter 250 11/05/2024
Chapter 249 11/05/2024
Chapter 248 11/05/2024
Chapter 247 11/05/2024
Chapter 246 11/05/2024
Chapter 245 12/05/2024
Chapter 244 12/05/2024
Chapter 243 12/05/2024
Chapter 242 12/05/2024
Chapter 241 12/05/2024
Chapter 240 12/05/2024
Chapter 239 12/05/2024
Chapter 238 12/05/2024
Chapter 237 12/05/2024
Chapter 236 12/05/2024
Chapter 235 12/05/2024
Chapter 234 12/05/2024
Chapter 233 12/05/2024
Chapter 232 12/05/2024
Chapter 231 12/05/2024
Chapter 230 12/05/2024
Chapter 229 12/05/2024
Chapter 228 12/05/2024
Chapter 227 12/05/2024
Chapter 226 12/05/2024
Chapter 225 12/05/2024
Chapter 224 12/05/2024
Chapter 223 12/05/2024
Chapter 222 12/05/2024
Chapter 221 12/05/2024
Chapter 220 12/05/2024
Chapter 219 12/05/2024
Chapter 218 12/05/2024
Chapter 217 12/05/2024
Chapter 216 12/05/2024
Chapter 215 12/05/2024
Chapter 214 12/05/2024
Chapter 213 12/05/2024
Chapter 212 12/05/2024
Chapter 211 12/05/2024
Chapter 210 12/05/2024
Chapter 209 12/05/2024
Chapter 208 12/05/2024
Chapter 207 12/05/2024
Chapter 206 12/05/2024
Chapter 205 12/05/2024
Chapter 204 12/05/2024
Chapter 203 12/05/2024
Chapter 202 12/05/2024
Chapter 201 12/05/2024
Chapter 200 12/05/2024
Chapter 199 12/05/2024
Chapter 198 12/05/2024
Chapter 197 12/05/2024
Chapter 196 12/05/2024
Chapter 195 12/05/2024
Chapter 194 12/05/2024
Chapter 193 12/05/2024
Chapter 192 12/05/2024
Chapter 191 12/05/2024
Chapter 190 12/05/2024
Chapter 189 12/05/2024
Chapter 188 12/05/2024
Chapter 187 12/05/2024
Chapter 186 12/05/2024
Chapter 185 12/05/2024
Chapter 184 12/05/2024
Chapter 183 12/05/2024
Chapter 182 12/05/2024
Chapter 181 12/05/2024
Chapter 180 12/05/2024
Chapter 179 12/05/2024
Chapter 178 12/05/2024
Chapter 177 12/05/2024
Chapter 176 12/05/2024
Chapter 175 12/05/2024
Chapter 174 12/05/2024
Chapter 173 12/05/2024
Chapter 172 12/05/2024
Chapter 171 12/05/2024
Chapter 170 12/05/2024
Chapter 169 12/05/2024
Chapter 168 12/05/2024
Chapter 167 12/05/2024
Chapter 166 12/05/2024
Chapter 165 12/05/2024
Chapter 164 12/05/2024
Chapter 163 12/05/2024
Chapter 162 12/05/2024
Chapter 161 12/05/2024
Chapter 160 12/05/2024
Chapter 159 12/05/2024
Chapter 158 12/05/2024
Chapter 157 12/05/2024
Chapter 156 12/05/2024
Chapter 155 12/05/2024
Chapter 154 12/05/2024
Chapter 153 12/05/2024
Chapter 152 12/05/2024
Chapter 151 12/05/2024
Chapter 150 12/05/2024
Chapter 149 12/05/2024
Chapter 148 12/05/2024
Chapter 147 12/05/2024
Chapter 146 12/05/2024
Chapter 145 12/05/2024
Chapter 144 12/05/2024
Chapter 143 12/05/2024
Chapter 142 12/05/2024
Chapter 141 12/05/2024
Chapter 140 12/05/2024
Chapter 139 12/05/2024
Chapter 138 12/05/2024
Chapter 137 12/05/2024
Chapter 136 12/05/2024
Chapter 135 12/05/2024
Chapter 134 12/05/2024
Chapter 133 12/05/2024
Chapter 132 12/05/2024
Chapter 131 12/05/2024
Chapter 130 12/05/2024
Chapter 129 12/05/2024
Chapter 128 12/05/2024
Chapter 127 12/05/2024
Chapter 126 12/05/2024
Chapter 125 12/05/2024
Chapter 124 12/05/2024
Chapter 123 12/05/2024
Chapter 122 12/05/2024
Chapter 121 12/05/2024