comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Ta Là Đại Thần Tiên!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 707 01/06/2024
Chapter 706 01/06/2024
Chapter 705 23/05/2024
Chapter 704 21/05/2024
Chapter 703 18/05/2024
Chapter 702 16/05/2024
Chapter 701 18/05/2024
Chapter 700 11/05/2024
Chapter 699 11/05/2024
Chapter 698 11/05/2024
Chapter 697 11/05/2024
Chapter 696 11/05/2024
Chapter 695 11/05/2024
Chapter 694 11/05/2024
Chapter 693 11/05/2024
Chapter 692 11/05/2024
Chapter 691 11/05/2024
Chapter 690 11/05/2024
Chapter 689 11/05/2024
Chapter 688 11/05/2024
Chapter 687 11/05/2024
Chapter 686 11/05/2024
Chapter 685 11/05/2024
Chapter 684 11/05/2024
Chapter 683 11/05/2024
Chapter 682 11/05/2024
Chapter 681 11/05/2024
Chapter 680 11/05/2024
Chapter 679 11/05/2024
Chapter 678 11/05/2024
Chapter 677 11/05/2024
Chapter 676 11/05/2024
Chapter 675 11/05/2024
Chapter 674 11/05/2024
Chapter 673 11/05/2024
Chapter 672 11/05/2024
Chapter 671 11/05/2024
Chapter 670 11/05/2024
Chapter 669 11/05/2024
Chapter 668 11/05/2024
Chapter 667 11/05/2024
Chapter 666 11/05/2024
Chapter 665 11/05/2024
Chapter 664 11/05/2024
Chapter 663 11/05/2024
Chapter 662 11/05/2024
Chapter 661 11/05/2024
Chapter 660 11/05/2024
Chapter 659 11/05/2024
Chapter 658 11/05/2024
Chapter 657 11/05/2024
Chapter 656 11/05/2024
Chapter 655 11/05/2024
Chapter 654 11/05/2024
Chapter 653 11/05/2024
Chapter 652 11/05/2024
Chapter 651 11/05/2024
Chapter 650 11/05/2024
Chapter 649 11/05/2024
Chapter 648 11/05/2024
Chapter 647 11/05/2024
Chapter 646 11/05/2024
Chapter 645 11/05/2024
Chapter 644 11/05/2024
Chapter 643 11/05/2024
Chapter 642 11/05/2024
Chapter 641 11/05/2024
Chapter 640 11/05/2024
Chapter 639 11/05/2024
Chapter 638 11/05/2024
Chapter 637 11/05/2024
Chapter 636 11/05/2024
Chapter 635 11/05/2024
Chapter 634 11/05/2024
Chapter 633 11/05/2024
Chapter 632 11/05/2024
Chapter 631 11/05/2024
Chapter 630 11/05/2024
Chapter 629 11/05/2024
Chapter 628 11/05/2024
Chapter 627 11/05/2024
Chapter 626 11/05/2024
Chapter 625 11/05/2024
Chapter 624 11/05/2024
Chapter 623 11/05/2024
Chapter 622 11/05/2024
Chapter 621 11/05/2024
Chapter 620 11/05/2024
Chapter 619 11/05/2024
Chapter 618 11/05/2024
Chapter 617 11/05/2024
Chapter 616 11/05/2024
Chapter 615 11/05/2024
Chapter 614 11/05/2024
Chapter 613 11/05/2024
Chapter 612 11/05/2024
Chapter 611 11/05/2024
Chapter 610 11/05/2024
Chapter 609 11/05/2024
Chapter 608 11/05/2024
Chapter 607 11/05/2024
Chapter 606 11/05/2024
Chapter 605 11/05/2024
Chapter 604 11/05/2024
Chapter 603 11/05/2024
Chapter 602 11/05/2024
Chapter 601 11/05/2024
Chapter 600 11/05/2024
Chapter 599 11/05/2024
Chapter 598 11/05/2024
Chapter 597 11/05/2024
Chapter 596 11/05/2024
Chapter 595 11/05/2024
Chapter 594 11/05/2024
Chapter 593 11/05/2024
Chapter 592 11/05/2024
Chapter 591 11/05/2024
Chapter 590 11/05/2024
Chapter 589 11/05/2024
Chapter 588 11/05/2024
Chapter 587 11/05/2024
Chapter 586 11/05/2024
Chapter 585 11/05/2024
Chapter 584 11/05/2024
Chapter 583 11/05/2024
Chapter 582 11/05/2024
Chapter 581 11/05/2024
Chapter 580 11/05/2024
Chapter 579 11/05/2024
Chapter 578 11/05/2024
Chapter 577 11/05/2024
Chapter 576 11/05/2024
Chapter 575 11/05/2024
Chapter 574 11/05/2024
Chapter 573 11/05/2024
Chapter 572 11/05/2024
Chapter 571 11/05/2024
Chapter 570 11/05/2024
Chapter 569 11/05/2024
Chapter 568 11/05/2024
Chapter 567 11/05/2024
Chapter 566 11/05/2024
Chapter 565 11/05/2024
Chapter 564 11/05/2024
Chapter 563 11/05/2024
Chapter 562 11/05/2024
Chapter 561 11/05/2024
Chapter 560 11/05/2024
Chapter 559 11/05/2024
Chapter 558 11/05/2024
Chapter 557 11/05/2024
Chapter 556 11/05/2024
Chapter 555 11/05/2024
Chapter 554 11/05/2024
Chapter 553 11/05/2024
Chapter 552 11/05/2024
Chapter 551 11/05/2024
Chapter 550 11/05/2024
Chapter 549 11/05/2024
Chapter 548 11/05/2024
Chapter 547 11/05/2024
Chapter 546 11/05/2024
Chapter 545 11/05/2024
Chapter 544 11/05/2024
Chapter 543 11/05/2024
Chapter 542 11/05/2024
Chapter 541 11/05/2024
Chapter 540 11/05/2024
Chapter 539 11/05/2024
Chapter 538 11/05/2024
Chapter 537 11/05/2024
Chapter 536 11/05/2024
Chapter 535 11/05/2024
Chapter 534 11/05/2024
Chapter 533 11/05/2024
Chapter 532 11/05/2024
Chapter 531 11/05/2024
Chapter 530 11/05/2024
Chapter 529 11/05/2024
Chapter 528 11/05/2024
Chapter 527 11/05/2024
Chapter 526 18/05/2024
Chapter 525 18/05/2024
Chapter 524 18/05/2024
Chapter 523 18/05/2024
Chapter 522 18/05/2024
Chapter 521 18/05/2024
Chapter 520 18/05/2024
Chapter 519 18/05/2024
Chapter 518 18/05/2024
Chapter 517 18/05/2024
Chapter 516 18/05/2024
Chapter 515 18/05/2024
Chapter 514 18/05/2024
Chapter 513 18/05/2024
Chapter 512 18/05/2024
Chapter 511 18/05/2024
Chapter 510 18/05/2024
Chapter 509 18/05/2024
Chapter 508 18/05/2024
Chapter 507 18/05/2024
Chapter 506 18/05/2024
Chapter 505 18/05/2024
Chapter 504 18/05/2024
Chapter 503 18/05/2024
Chapter 502 18/05/2024
Chapter 501 18/05/2024
Chapter 500 18/05/2024
Chapter 499 18/05/2024
Chapter 498 18/05/2024
Chapter 497 18/05/2024
Chapter 496 18/05/2024
Chapter 495 18/05/2024
Chapter 494 18/05/2024
Chapter 493 18/05/2024
Chapter 492 18/05/2024
Chapter 491 18/05/2024
Chapter 490 18/05/2024
Chapter 489 18/05/2024
Chapter 488 18/05/2024
Chapter 487 18/05/2024
Chapter 486 18/05/2024
Chapter 485 18/05/2024
Chapter 484 18/05/2024
Chapter 483 18/05/2024
Chapter 482 18/05/2024
Chapter 481 18/05/2024
Chapter 480 18/05/2024
Chapter 479 18/05/2024
Chapter 478 18/05/2024
Chapter 477 18/05/2024
Chapter 476 18/05/2024
Chapter 475 18/05/2024
Chapter 474 18/05/2024
Chapter 473 18/05/2024
Chapter 472 18/05/2024
Chapter 471 18/05/2024
Chapter 470 18/05/2024
Chapter 469 18/05/2024
Chapter 468 18/05/2024
Chapter 467 18/05/2024
Chapter 466 18/05/2024
Chapter 465 19/05/2024
Chapter 464 19/05/2024
Chapter 463 19/05/2024
Chapter 462 19/05/2024
Chapter 461 19/05/2024
Chapter 460 19/05/2024
Chapter 459 19/05/2024
Chapter 458 19/05/2024
Chapter 457 19/05/2024
Chapter 456 19/05/2024
Chapter 455 19/05/2024
Chapter 454 19/05/2024
Chapter 453 19/05/2024
Chapter 452 19/05/2024
Chapter 451 19/05/2024
Chapter 450 19/05/2024
Chapter 449 19/05/2024
Chapter 448 19/05/2024
Chapter 447 19/05/2024
Chapter 446 19/05/2024
Chapter 445 19/05/2024
Chapter 444 19/05/2024
Chapter 443 19/05/2024
Chapter 442 19/05/2024
Chapter 441 19/05/2024
Chapter 440 19/05/2024
Chapter 439 19/05/2024
Chapter 438 19/05/2024
Chapter 437 19/05/2024
Chapter 436 19/05/2024
Chapter 435 19/05/2024
Chapter 434 19/05/2024
Chapter 433 19/05/2024
Chapter 432 19/05/2024
Chapter 431 19/05/2024
Chapter 430 19/05/2024
Chapter 429 19/05/2024
Chapter 428 19/05/2024
Chapter 427 19/05/2024
Chapter 426 19/05/2024
Chapter 425 19/05/2024
Chapter 424 19/05/2024
Chapter 423 19/05/2024
Chapter 422 19/05/2024
Chapter 421 19/05/2024
Chapter 420 19/05/2024
Chapter 419 19/05/2024
Chapter 418 19/05/2024
Chapter 417 19/05/2024
Chapter 416 19/05/2024
Chapter 415 19/05/2024
Chapter 414 19/05/2024
Chapter 413 19/05/2024
Chapter 412 19/05/2024
Chapter 411 19/05/2024
Chapter 410 19/05/2024
Chapter 409 19/05/2024
Chapter 408 19/05/2024
Chapter 407 19/05/2024
Chapter 406 19/05/2024
Chapter 405 19/05/2024
Chapter 404 19/05/2024
Chapter 403 19/05/2024
Chapter 402 19/05/2024
Chapter 401 19/05/2024
Chapter 400 19/05/2024
Chapter 399 19/05/2024
Chapter 398 19/05/2024
Chapter 397 19/05/2024
Chapter 396 19/05/2024
Chapter 395 19/05/2024
Chapter 394 19/05/2024
Chapter 393 19/05/2024
Chapter 392 19/05/2024
Chapter 391 19/05/2024
Chapter 390 19/05/2024
Chapter 389 19/05/2024
Chapter 388 19/05/2024
Chapter 387 19/05/2024
Chapter 386 19/05/2024
Chapter 385 19/05/2024
Chapter 384 19/05/2024
Chapter 383 19/05/2024
Chapter 382 19/05/2024
Chapter 381 19/05/2024
Chapter 380 19/05/2024
Chapter 379 19/05/2024
Chapter 378 19/05/2024
Chapter 377 19/05/2024
Chapter 376 19/05/2024
Chapter 375 19/05/2024
Chapter 374 19/05/2024
Chapter 373 19/05/2024
Chapter 372 19/05/2024
Chapter 371 19/05/2024
Chapter 370 19/05/2024
Chapter 369 19/05/2024
Chapter 368 19/05/2024
Chapter 367 19/05/2024
Chapter 366 19/05/2024
Chapter 365 19/05/2024
Chapter 364 19/05/2024
Chapter 363 19/05/2024
Chapter 362 19/05/2024
Chapter 361 19/05/2024
Chapter 360 19/05/2024
Chapter 359 19/05/2024
Chapter 358 19/05/2024
Chapter 357 19/05/2024
Chapter 356 19/05/2024
Chapter 355 19/05/2024
Chapter 354 19/05/2024
Chapter 353 19/05/2024
Chapter 352 19/05/2024
Chapter 351 19/05/2024
Chapter 350 19/05/2024
Chapter 349 19/05/2024
Chapter 348 19/05/2024
Chapter 347 19/05/2024