comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Soul Eater!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Maka là một tử thần tập sự, mục tiêu của bé là biến vũ khí của mình thành lưỡi hái tử thần ... Để có thể làm được điều đó lưỡi hái ( Soul eater ) phải ăn được 99 linh hồn con người và một linh hồn phù thủy.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 113 24/05/2024
Chapter 112 24/05/2024
Chapter 111 24/05/2024
Chapter 110 24/05/2024
Chapter 109 24/05/2024
Chapter 108 24/05/2024
Chapter 107 24/05/2024
Chapter 106 24/05/2024
Chapter 105 24/05/2024
Chapter 104 24/05/2024
Chapter 103 24/05/2024
Chapter 102 24/05/2024
Chapter 101 24/05/2024
Chapter 100 24/05/2024
Chapter 99 24/05/2024
Chapter 98 24/05/2024
Chapter 97 24/05/2024
Chapter 96 24/05/2024
Chapter 95 24/05/2024
Chapter 94 24/05/2024
Chapter 93 24/05/2024
Chapter 92 24/05/2024
Chapter 91 24/05/2024
Chapter 90 24/05/2024
Chapter 89 24/05/2024
Chapter 88 24/05/2024
Chapter 87 24/05/2024
Chapter 86 24/05/2024
Chapter 85 24/05/2024
Chapter 84 24/05/2024
Chapter 83 24/05/2024
Chapter 82 24/05/2024
Chapter 81 24/05/2024
Chapter 80 24/05/2024
Chapter 79 24/05/2024
Chapter 78 24/05/2024
Chapter 77 24/05/2024
Chapter 76 24/05/2024
Chapter 75 24/05/2024
Chapter 74 24/05/2024
Chapter 73 24/05/2024
Chapter 72 24/05/2024
Chapter 71 24/05/2024
Chapter 70 24/05/2024
Chapter 69 24/05/2024
Chapter 68 24/05/2024
Chapter 67 24/05/2024
Chapter 66 24/05/2024
Chapter 65 24/05/2024
Chapter 64 24/05/2024
Chapter 63 24/05/2024
Chapter 62 24/05/2024
Chapter 61 24/05/2024
Chapter 60 24/05/2024
Chapter 59 24/05/2024
Chapter 58 24/05/2024
Chapter 57 24/05/2024
Chapter 56 24/05/2024
Chapter 55 24/05/2024
Chapter 54 24/05/2024
Chapter 53 24/05/2024
Chapter 52 24/05/2024
Chapter 51 24/05/2024
Chapter 50 24/05/2024
Chapter 49 24/05/2024
Chapter 48 24/05/2024
Chapter 47 24/05/2024
Chapter 46 24/05/2024
Chapter 45 24/05/2024
Chapter 44 24/05/2024
Chapter 43 24/05/2024
Chapter 42 24/05/2024
Chapter 41 24/05/2024
Chapter 40 24/05/2024
Chapter 39 24/05/2024
Chapter 38 24/05/2024
Chapter 37 24/05/2024
Chapter 36 24/05/2024
Chapter 35 24/05/2024
Chapter 34 24/05/2024
Chapter 33 24/05/2024
Chapter 32 24/05/2024
Chapter 31 24/05/2024
Chapter 30 24/05/2024
Chapter 29 24/05/2024
Chapter 28 24/05/2024
Chapter 27 24/05/2024
Chapter 26 24/05/2024
Chapter 25 24/05/2024
Chapter 24 24/05/2024
Chapter 23 24/05/2024
Chapter 22 24/05/2024
Chapter 21 24/05/2024
Chapter 20 24/05/2024
Chapter 19 24/05/2024
Chapter 18 24/05/2024
Chapter 17 24/05/2024
Chapter 16 24/05/2024
Chapter 15 24/05/2024
Chapter 14 24/05/2024
Chapter 13 24/05/2024
Chapter 12 24/05/2024
Chapter 11 24/05/2024
Chapter 10 24/05/2024
Chapter 9 24/05/2024
Chapter 8 24/05/2024
Chapter 7 24/05/2024
Chapter 6 24/05/2024
Chapter 5 24/05/2024
Chapter 4 24/05/2024
Chapter 3 24/05/2024
Chapter 2 24/05/2024
Chapter 1.2 24/05/2024
Chapter 1.1 24/05/2024
Chapter 1 24/05/2024
Chapter 0.3 24/05/2024
Chapter 0.2 24/05/2024
Chapter 0.1 24/05/2024

Có thể bạn sẽ thích