comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 1 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Quái vật tại Chung Cư Xanh!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Cha Hyun Soo, cậu học sinh cấp 3 ghét xã hội, có tiền sử tự tử, và sống ích kỷ. Vào 1 ngày đẹp trời, cậu mất tất cả người thân và phải tự mình bương trải với đời. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như thế. Cậu nhận ra có những sinh vật đáng sợ đang tồn tại và ám ảnh chính mình.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 140 25/05/2024
Chapter 139 25/05/2024
Chapter 138 25/05/2024
Chapter 137 25/05/2024
Chapter 136 25/05/2024
Chapter 135 25/05/2024
Chapter 134 25/05/2024
Chapter 133 25/05/2024
Chapter 132 25/05/2024
Chapter 131 25/05/2024
Chapter 130 25/05/2024
Chapter 129 25/05/2024
Chapter 128 25/05/2024
Chapter 127 25/05/2024
Chapter 126 25/05/2024
Chapter 125 25/05/2024
Chapter 124 25/05/2024
Chapter 123 25/05/2024
Chapter 122 25/05/2024
Chapter 121 25/05/2024
Chapter 120 25/05/2024
Chapter 119 25/05/2024
Chapter 118 25/05/2024
Chapter 117 25/05/2024
Chapter 116 25/05/2024
Chapter 115 25/05/2024
Chapter 114 25/05/2024
Chapter 113 25/05/2024
Chapter 112 25/05/2024
Chapter 111 25/05/2024
Chapter 110 25/05/2024
Chapter 109 25/05/2024
Chapter 108 25/05/2024
Chapter 107 25/05/2024
Chapter 106 25/05/2024
Chapter 105 25/05/2024
Chapter 104 25/05/2024
Chapter 103 25/05/2024
Chapter 102 25/05/2024
Chapter 101 25/05/2024
Chapter 100 25/05/2024
Chapter 99 25/05/2024
Chapter 98 25/05/2024
Chapter 97 25/05/2024
Chapter 96 25/05/2024
Chapter 95 25/05/2024
Chapter 94 25/05/2024
Chapter 93 25/05/2024
Chapter 92 25/05/2024
Chapter 91 25/05/2024
Chapter 90 25/05/2024
Chapter 89 25/05/2024
Chapter 88 25/05/2024
Chapter 87 25/05/2024
Chapter 86 25/05/2024
Chapter 85 25/05/2024
Chapter 84 25/05/2024
Chapter 83 25/05/2024
Chapter 82 25/05/2024
Chapter 81 25/05/2024
Chapter 80 25/05/2024
Chapter 79 25/05/2024
Chapter 78 25/05/2024
Chapter 77 25/05/2024
Chapter 76 25/05/2024
Chapter 75 25/05/2024
Chapter 74 25/05/2024
Chapter 73 25/05/2024
Chapter 72 25/05/2024
Chapter 71 25/05/2024
Chapter 70 25/05/2024
Chapter 69 25/05/2024
Chapter 68 25/05/2024
Chapter 67 25/05/2024
Chapter 66 25/05/2024
Chapter 65 25/05/2024
Chapter 64 25/05/2024
Chapter 63 25/05/2024
Chapter 62 25/05/2024
Chapter 61 25/05/2024
Chapter 60 25/05/2024
Chapter 59 25/05/2024
Chapter 58 25/05/2024
Chapter 57 25/05/2024
Chapter 56 25/05/2024
Chapter 55 25/05/2024
Chapter 54 25/05/2024
Chapter 53 25/05/2024
Chapter 52 25/05/2024
Chapter 51 25/05/2024
Chapter 50 25/05/2024
Chapter 49 25/05/2024
Chapter 48 25/05/2024
Chapter 47 25/05/2024
Chapter 46 25/05/2024
Chapter 45 25/05/2024
Chapter 44 25/05/2024
Chapter 43 25/05/2024
Chapter 42 25/05/2024
Chapter 41 25/05/2024
Chapter 40 25/05/2024
Chapter 39 25/05/2024
Chapter 38 25/05/2024
Chapter 37 25/05/2024
Chapter 36 25/05/2024
Chapter 35 25/05/2024
Chapter 34 25/05/2024
Chapter 33 25/05/2024
Chapter 32 25/05/2024
Chapter 31 25/05/2024
Chapter 30 25/05/2024
Chapter 29 25/05/2024
Chapter 28 25/05/2024
Chapter 27 25/05/2024
Chapter 26 25/05/2024
Chapter 25 25/05/2024
Chapter 24 25/05/2024
Chapter 23 25/05/2024
Chapter 22 25/05/2024
Chapter 21 25/05/2024
Chapter 20 25/05/2024
Chapter 19 25/05/2024
Chapter 18 25/05/2024
Chapter 17 25/05/2024
Chapter 16 25/05/2024
Chapter 15 25/05/2024
Chapter 14 25/05/2024
Chapter 13 25/05/2024
Chapter 12 25/05/2024
Chapter 11 25/05/2024
Chapter 10 25/05/2024
Chapter 9 25/05/2024
Chapter 8 25/05/2024
Chapter 7 25/05/2024
Chapter 6 25/05/2024
Chapter 5 25/05/2024
Chapter 4 25/05/2024
Chapter 3 25/05/2024
Chapter 2 25/05/2024
Chapter 1 25/05/2024

Có thể bạn sẽ thích