comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Nghịch Thiên Tà Thần!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 681 20/05/2024
Chapter 680 20/05/2024
Chapter 679 11/05/2024
Chapter 678 11/05/2024
Chapter 677 11/05/2024
Chapter 676 11/05/2024
Chapter 675 11/05/2024
Chapter 674 11/05/2024
Chapter 673 11/05/2024
Chapter 672 11/05/2024
Chapter 671 11/05/2024
Chapter 670 11/05/2024
Chapter 669 11/05/2024
Chapter 668 11/05/2024
Chapter 667 11/05/2024
Chapter 666 11/05/2024
Chapter 665 11/05/2024
Chapter 664 11/05/2024
Chapter 663 11/05/2024
Chapter 662 11/05/2024
Chapter 661 11/05/2024
Chapter 660 11/05/2024
Chapter 659 11/05/2024
Chapter 658 11/05/2024
Chapter 657 11/05/2024
Chapter 656 11/05/2024
Chapter 655 11/05/2024
Chapter 654 11/05/2024
Chapter 653 11/05/2024
Chapter 652 11/05/2024
Chapter 651 11/05/2024
Chapter 650 11/05/2024
Chapter 649 11/05/2024
Chapter 648 11/05/2024
Chapter 647 11/05/2024
Chapter 646 11/05/2024
Chapter 645 11/05/2024
Chapter 644 11/05/2024
Chapter 643 11/05/2024
Chapter 642 11/05/2024
Chapter 641 11/05/2024
Chapter 640 11/05/2024
Chapter 639 11/05/2024
Chapter 638 11/05/2024
Chapter 637 11/05/2024
Chapter 636 11/05/2024
Chapter 635 11/05/2024
Chapter 634 11/05/2024
Chapter 633 11/05/2024
Chapter 632 21/05/2024
Chapter 631 21/05/2024
Chapter 630 21/05/2024
Chapter 629 21/05/2024
Chapter 628 21/05/2024
Chapter 627 21/05/2024
Chapter 626 21/05/2024
Chapter 625 21/05/2024
Chapter 624 21/05/2024
Chapter 623 21/05/2024
Chapter 622 21/05/2024
Chapter 621 21/05/2024
Chapter 620 21/05/2024
Chapter 619 21/05/2024
Chapter 618 21/05/2024
Chapter 617 21/05/2024
Chapter 616 21/05/2024
Chapter 615 21/05/2024
Chapter 614 21/05/2024
Chapter 613 21/05/2024
Chapter 612 21/05/2024
Chapter 611 21/05/2024
Chapter 610 21/05/2024
Chapter 609 21/05/2024
Chapter 608 21/05/2024
Chapter 607 21/05/2024
Chapter 606 21/05/2024
Chapter 605 21/05/2024
Chapter 604 21/05/2024
Chapter 603 21/05/2024
Chapter 602 21/05/2024
Chapter 601 21/05/2024
Chapter 600 21/05/2024
Chapter 599 21/05/2024
Chapter 598 21/05/2024
Chapter 597 21/05/2024
Chapter 596 21/05/2024
Chapter 595 21/05/2024
Chapter 594 21/05/2024
Chapter 593 21/05/2024
Chapter 592 21/05/2024
Chapter 591 21/05/2024
Chapter 590 21/05/2024
Chapter 589 21/05/2024
Chapter 588 21/05/2024
Chapter 587 21/05/2024
Chapter 586 21/05/2024
Chapter 585 21/05/2024
Chapter 584 21/05/2024
Chapter 583 21/05/2024
Chapter 582 21/05/2024
Chapter 581 21/05/2024
Chapter 580 21/05/2024
Chapter 579 21/05/2024
Chapter 578 21/05/2024
Chapter 577 21/05/2024
Chapter 576 21/05/2024
Chapter 575 21/05/2024
Chapter 574 21/05/2024
Chapter 573 21/05/2024
Chapter 572 21/05/2024
Chapter 571 21/05/2024
Chapter 570 21/05/2024
Chapter 569 21/05/2024
Chapter 568 21/05/2024
Chapter 567 21/05/2024
Chapter 566 21/05/2024
Chapter 565 21/05/2024
Chapter 564 21/05/2024
Chapter 563 21/05/2024
Chapter 562 21/05/2024
Chapter 561 21/05/2024
Chapter 560 21/05/2024
Chapter 559 21/05/2024
Chapter 558 21/05/2024
Chapter 557 21/05/2024
Chapter 556 21/05/2024
Chapter 555 21/05/2024
Chapter 554 21/05/2024
Chapter 553 21/05/2024
Chapter 552 21/05/2024
Chapter 551 21/05/2024
Chapter 550 21/05/2024
Chapter 549 21/05/2024
Chapter 548 21/05/2024
Chapter 547 21/05/2024
Chapter 546 21/05/2024
Chapter 545 21/05/2024
Chapter 544 21/05/2024
Chapter 543 21/05/2024
Chapter 542 21/05/2024
Chapter 541 21/05/2024
Chapter 540 21/05/2024
Chapter 539 21/05/2024
Chapter 538 21/05/2024
Chapter 537 21/05/2024
Chapter 536 21/05/2024
Chapter 535 21/05/2024
Chapter 534 21/05/2024
Chapter 533 21/05/2024
Chapter 532 21/05/2024
Chapter 531 21/05/2024
Chapter 530 21/05/2024
Chapter 529 21/05/2024
Chapter 528 21/05/2024
Chapter 527 21/05/2024
Chapter 526 21/05/2024
Chapter 525 21/05/2024
Chapter 524 21/05/2024
Chapter 523 21/05/2024
Chapter 522 21/05/2024
Chapter 521 21/05/2024
Chapter 520 21/05/2024
Chapter 519 21/05/2024
Chapter 518 21/05/2024
Chapter 517 21/05/2024
Chapter 516 21/05/2024
Chapter 515 21/05/2024
Chapter 514 21/05/2024
Chapter 513 21/05/2024
Chapter 512 21/05/2024
Chapter 511 21/05/2024
Chapter 510 21/05/2024
Chapter 509 21/05/2024
Chapter 508 21/05/2024
Chapter 507 21/05/2024
Chapter 506 21/05/2024
Chapter 505 21/05/2024
Chapter 504 21/05/2024
Chapter 503 21/05/2024
Chapter 502 21/05/2024
Chapter 501 21/05/2024
Chapter 500 21/05/2024
Chapter 499 21/05/2024
Chapter 498 21/05/2024
Chapter 497 21/05/2024
Chapter 496 21/05/2024
Chapter 495 21/05/2024
Chapter 494 21/05/2024
Chapter 493 21/05/2024
Chapter 492 21/05/2024
Chapter 491 21/05/2024
Chapter 490 21/05/2024
Chapter 489 21/05/2024
Chapter 488 21/05/2024
Chapter 487 21/05/2024
Chapter 486 21/05/2024
Chapter 485 21/05/2024
Chapter 484 21/05/2024
Chapter 483 21/05/2024
Chapter 482 21/05/2024
Chapter 481 21/05/2024
Chapter 480 21/05/2024
Chapter 479 21/05/2024
Chapter 478 21/05/2024
Chapter 477 21/05/2024
Chapter 476 21/05/2024
Chapter 475 21/05/2024
Chapter 474 21/05/2024
Chapter 473 21/05/2024
Chapter 472 21/05/2024
Chapter 471 21/05/2024
Chapter 470 21/05/2024
Chapter 469 21/05/2024
Chapter 468 21/05/2024
Chapter 467 21/05/2024
Chapter 466 21/05/2024
Chapter 465 21/05/2024
Chapter 464 21/05/2024
Chapter 463 21/05/2024
Chapter 462 21/05/2024
Chapter 461 21/05/2024
Chapter 460 21/05/2024
Chapter 459 21/05/2024
Chapter 458 21/05/2024
Chapter 457 21/05/2024
Chapter 456 21/05/2024
Chapter 455 21/05/2024
Chapter 454 21/05/2024
Chapter 453 21/05/2024
Chapter 452 21/05/2024
Chapter 451 21/05/2024
Chapter 450 21/05/2024
Chapter 449 21/05/2024
Chapter 448 21/05/2024
Chapter 447 21/05/2024
Chapter 446 21/05/2024
Chapter 445 21/05/2024
Chapter 444 21/05/2024
Chapter 443 21/05/2024
Chapter 442 21/05/2024
Chapter 441 21/05/2024
Chapter 440 21/05/2024
Chapter 439 21/05/2024
Chapter 438 21/05/2024
Chapter 437 21/05/2024
Chapter 436 21/05/2024
Chapter 435 21/05/2024
Chapter 434 21/05/2024
Chapter 433 21/05/2024
Chapter 432 21/05/2024
Chapter 431 21/05/2024
Chapter 430 21/05/2024
Chapter 429 21/05/2024
Chapter 428 21/05/2024
Chapter 427 21/05/2024
Chapter 426 21/05/2024
Chapter 425 21/05/2024
Chapter 424 21/05/2024
Chapter 423 21/05/2024
Chapter 422 21/05/2024
Chapter 421 21/05/2024
Chapter 420 21/05/2024
Chapter 419 21/05/2024
Chapter 418 21/05/2024
Chapter 417 21/05/2024
Chapter 416 21/05/2024
Chapter 415 21/05/2024
Chapter 414 21/05/2024
Chapter 413 21/05/2024
Chapter 412 21/05/2024
Chapter 411 21/05/2024
Chapter 410 21/05/2024
Chapter 409 21/05/2024
Chapter 408 21/05/2024
Chapter 407 21/05/2024
Chapter 406 21/05/2024
Chapter 405 21/05/2024
Chapter 404 21/05/2024
Chapter 403 21/05/2024
Chapter 402 21/05/2024
Chapter 401 21/05/2024
Chapter 400 21/05/2024
Chapter 399 21/05/2024
Chapter 398 21/05/2024
Chapter 397 21/05/2024
Chapter 396 21/05/2024
Chapter 395 21/05/2024
Chapter 394 21/05/2024
Chapter 393 21/05/2024
Chapter 392 21/05/2024
Chapter 391 21/05/2024
Chapter 390 21/05/2024
Chapter 389 21/05/2024
Chapter 388 21/05/2024
Chapter 387 21/05/2024
Chapter 386 21/05/2024
Chapter 385 21/05/2024
Chapter 384 21/05/2024
Chapter 383 21/05/2024
Chapter 382 21/05/2024
Chapter 381 21/05/2024
Chapter 380 21/05/2024
Chapter 379 21/05/2024
Chapter 378 21/05/2024
Chapter 377 21/05/2024
Chapter 376 21/05/2024
Chapter 375 21/05/2024
Chapter 374 21/05/2024
Chapter 373 21/05/2024
Chapter 372 21/05/2024
Chapter 371 21/05/2024
Chapter 370 21/05/2024
Chapter 369 21/05/2024
Chapter 368 21/05/2024
Chapter 367 21/05/2024
Chapter 366 21/05/2024
Chapter 365 21/05/2024
Chapter 364 21/05/2024
Chapter 363 21/05/2024
Chapter 362 21/05/2024
Chapter 361 21/05/2024
Chapter 360 21/05/2024
Chapter 359 21/05/2024
Chapter 358 21/05/2024
Chapter 357 21/05/2024
Chapter 356 21/05/2024
Chapter 355 21/05/2024
Chapter 354 21/05/2024
Chapter 353 21/05/2024
Chapter 352 21/05/2024
Chapter 351 21/05/2024
Chapter 350 21/05/2024
Chapter 349 21/05/2024
Chapter 348 21/05/2024
Chapter 347 21/05/2024
Chapter 346 21/05/2024
Chapter 345 21/05/2024
Chapter 344 21/05/2024
Chapter 343 21/05/2024
Chapter 342 21/05/2024
Chapter 341 21/05/2024
Chapter 340 21/05/2024
Chapter 339 21/05/2024
Chapter 338 21/05/2024
Chapter 337 21/05/2024
Chapter 336 21/05/2024
Chapter 335 21/05/2024
Chapter 334 21/05/2024
Chapter 333 21/05/2024
Chapter 332 21/05/2024
Chapter 331 21/05/2024
Chapter 330 21/05/2024
Chapter 329 21/05/2024
Chapter 328 21/05/2024
Chapter 327 21/05/2024
Chapter 326 21/05/2024
Chapter 325 21/05/2024
Chapter 324 21/05/2024
Chapter 323 21/05/2024
Chapter 322 21/05/2024
Chapter 321 21/05/2024