comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Monster - Naoki Urasawa!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Monster là một seinen manga do Naoki Urasawa viết và vẽ. Truyện được đăng trên tạp chí Big Comic Original của nxb Shogakukan (Nhật) từ năm 1994 đến 2001, và in thành 18 tập tankobon. Bộ truyện này đoạt giải xuất sắc vào năm 1991 ở Hội Chợ Nghệ Thuật Nhật Bản và giải thưởng truyện tranh hay nhất của nxb Shogakukan năm 2001.Trong thế giới ngành y đầy dẫy bất công, mạng sống con người không bình đẳng, các bệnh nhân nổi tiếng và nhiều tiền được ưu tiên chữa trị, bác sĩ Tenma ngày nọ quyết định cãi lại cấp trên, làm theo lương tâm mình để cứu sống một bé trai mồ côi. Không ngờ hành động này lại vô tình thả một con quái vật mất tính người ra ngoài và gây ra nhiều hậu quả khủng khiếp mười năm sau.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 162 24/05/2024
Chapter 161 24/05/2024
Chapter 160 24/05/2024
Chapter 159 24/05/2024
Chapter 158 24/05/2024
Chapter 157 24/05/2024
Chapter 156 24/05/2024
Chapter 155 24/05/2024
Chapter 154 24/05/2024
Chapter 153 24/05/2024
Chapter 152 24/05/2024
Chapter 151 24/05/2024
Chapter 150 24/05/2024
Chapter 149 24/05/2024
Chapter 148 24/05/2024
Chapter 147 24/05/2024
Chapter 146 24/05/2024
Chapter 145 24/05/2024
Chapter 144 24/05/2024
Chapter 143 24/05/2024
Chapter 142 24/05/2024
Chapter 141 24/05/2024
Chapter 140 24/05/2024
Chapter 139 24/05/2024
Chapter 138 24/05/2024
Chapter 137 24/05/2024
Chapter 136 24/05/2024
Chapter 135 24/05/2024
Chapter 134 24/05/2024
Chapter 133 24/05/2024
Chapter 132 24/05/2024
Chapter 131 24/05/2024
Chapter 130 24/05/2024
Chapter 129 24/05/2024
Chapter 128 24/05/2024
Chapter 127 24/05/2024
Chapter 126 24/05/2024
Chapter 125 24/05/2024
Chapter 124 24/05/2024
Chapter 123 24/05/2024
Chapter 122 24/05/2024
Chapter 121 24/05/2024
Chapter 120 24/05/2024
Chapter 119 24/05/2024
Chapter 118 24/05/2024
Chapter 117 24/05/2024
Chapter 116 24/05/2024
Chapter 115 24/05/2024
Chapter 114 24/05/2024
Chapter 113 24/05/2024
Chapter 112 24/05/2024
Chapter 111 24/05/2024
Chapter 110 24/05/2024
Chapter 109 24/05/2024
Chapter 108 24/05/2024
Chapter 107 24/05/2024
Chapter 106 24/05/2024
Chapter 105 24/05/2024
Chapter 104 24/05/2024
Chapter 103 24/05/2024
Chapter 102 24/05/2024
Chapter 101 24/05/2024
Chapter 100 24/05/2024
Chapter 99 24/05/2024
Chapter 98 24/05/2024
Chapter 97 24/05/2024
Chapter 96 24/05/2024
Chapter 95 24/05/2024
Chapter 94 24/05/2024
Chapter 93 24/05/2024
Chapter 92 24/05/2024
Chapter 91 24/05/2024
Chapter 90 24/05/2024
Chapter 89 24/05/2024
Chapter 88 24/05/2024
Chapter 87 24/05/2024
Chapter 86 24/05/2024
Chapter 85 24/05/2024
Chapter 84 24/05/2024
Chapter 83 24/05/2024
Chapter 82 24/05/2024
Chapter 81 24/05/2024
Chapter 80 24/05/2024
Chapter 79 24/05/2024
Chapter 78 24/05/2024
Chapter 77 24/05/2024
Chapter 76 24/05/2024
Chapter 75 24/05/2024
Chapter 74 24/05/2024
Chapter 73 24/05/2024
Chapter 72 24/05/2024
Chapter 71 24/05/2024
Chapter 70 24/05/2024
Chapter 69 24/05/2024
Chapter 68 24/05/2024
Chapter 67 24/05/2024
Chapter 66 24/05/2024
Chapter 65 24/05/2024
Chapter 64 24/05/2024
Chapter 63 24/05/2024
Chapter 62 24/05/2024
Chapter 61 24/05/2024
Chapter 60 24/05/2024
Chapter 59 24/05/2024
Chapter 58 24/05/2024
Chapter 57 24/05/2024
Chapter 56 24/05/2024
Chapter 55 24/05/2024
Chapter 54 24/05/2024
Chapter 53 24/05/2024
Chapter 52 24/05/2024
Chapter 51 24/05/2024
Chapter 50 24/05/2024
Chapter 49 24/05/2024
Chapter 48 24/05/2024
Chapter 47 24/05/2024
Chapter 46 24/05/2024
Chapter 45 24/05/2024
Chapter 44 24/05/2024
Chapter 43 24/05/2024
Chapter 42 24/05/2024
Chapter 41 24/05/2024
Chapter 40 24/05/2024
Chapter 39 24/05/2024
Chapter 38 24/05/2024
Chapter 37 24/05/2024
Chapter 36 24/05/2024
Chapter 35 24/05/2024
Chapter 34 24/05/2024
Chapter 33 24/05/2024
Chapter 32 24/05/2024
Chapter 31 24/05/2024
Chapter 30 24/05/2024
Chapter 29 24/05/2024
Chapter 28 24/05/2024
Chapter 27 24/05/2024
Chapter 26 24/05/2024
Chapter 25 24/05/2024
Chapter 24 24/05/2024
Chapter 23 24/05/2024
Chapter 22 24/05/2024
Chapter 21 24/05/2024
Chapter 20 24/05/2024
Chapter 19 24/05/2024
Chapter 18 24/05/2024
Chapter 17 24/05/2024
Chapter 16 24/05/2024
Chapter 15 24/05/2024
Chapter 14 24/05/2024
Chapter 13 24/05/2024
Chapter 12 24/05/2024
Chapter 11 24/05/2024
Chapter 10 24/05/2024
Chapter 9 24/05/2024
Chapter 8 24/05/2024
Chapter 7 24/05/2024
Chapter 6 24/05/2024
Chapter 5 24/05/2024
Chapter 4 24/05/2024
Chapter 3 24/05/2024
Chapter 2 24/05/2024
Chapter 1 24/05/2024

Có thể bạn sẽ thích