comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Kishuku Gakkou No Juliet!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

"Yêu hay không yêu"? Juliet Percia và Inudzuka Romeo, hai người thuộc hai gia tộc đối đầu nhau nhưng hai người lại yêu nhau, chuyện gì sẽ xảy đến với cặp đội này và họ làm gì để che giấu bí mật của mình.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 119.5 16/05/2024
Chapter 119 16/05/2024
Chapter 118 16/05/2024
Chapter 117 16/05/2024
Chapter 116 16/05/2024
Chapter 115 16/05/2024
Chapter 114 16/05/2024
Chapter 113 16/05/2024
Chapter 112 16/05/2024
Chapter 111 16/05/2024
Chapter 110 16/05/2024
Chapter 109 16/05/2024
Chapter 108 16/05/2024
Chapter 107 16/05/2024
Chapter 106 16/05/2024
Chapter 105 16/05/2024
Chapter 104 16/05/2024
Chapter 103 16/05/2024
Chapter 102 16/05/2024
Chapter 101 16/05/2024
Chapter 100 16/05/2024
Chapter 99 16/05/2024
Chapter 98 18/05/2024
Chapter 97 18/05/2024
Chapter 96 18/05/2024
Chapter 95 18/05/2024
Chapter 94 18/05/2024
Chapter 93 18/05/2024
Chapter 92 23/05/2024
Chapter 91 23/05/2024
Chapter 90 23/05/2024
Chapter 89 23/05/2024
Chapter 88 23/05/2024
Chapter 87 23/05/2024
Chapter 86 23/05/2024
Chapter 85 23/05/2024
Chapter 84 23/05/2024
Chapter 83 23/05/2024
Chapter 82 23/05/2024
Chapter 81 23/05/2024
Chapter 80 23/05/2024
Chapter 79 23/05/2024
Chapter 78 23/05/2024
Chapter 77 23/05/2024
Chapter 76 23/05/2024
Chapter 75 23/05/2024
Chapter 74 23/05/2024
Chapter 73 23/05/2024
Chapter 72 23/05/2024
Chapter 71 23/05/2024
Chapter 70 23/05/2024
Chapter 69 23/05/2024
Chapter 68 23/05/2024
Chapter 67 23/05/2024
Chapter 66 23/05/2024
Chapter 65 23/05/2024
Chapter 64 23/05/2024
Chapter 63 23/05/2024
Chapter 62 23/05/2024
Chapter 61 23/05/2024
Chapter 60 23/05/2024
Chapter 59 23/05/2024
Chapter 58 23/05/2024
Chapter 57 23/05/2024
Chapter 56 23/05/2024
Chapter 55 23/05/2024
Chapter 54 23/05/2024
Chapter 53 23/05/2024
Chapter 52 23/05/2024
Chapter 51 23/05/2024
Chapter 50 23/05/2024
Chapter 49 23/05/2024
Chapter 48 23/05/2024
Chapter 47 23/05/2024
Chapter 46 23/05/2024
Chapter 45 23/05/2024
Chapter 44 23/05/2024
Chapter 43 23/05/2024
Chapter 42 23/05/2024
Chapter 41 23/05/2024
Chapter 40 23/05/2024
Chapter 39 23/05/2024
Chapter 38 23/05/2024
Chapter 37 23/05/2024
Chapter 36 23/05/2024
Chapter 35 23/05/2024
Chapter 34 23/05/2024
Chapter 33 23/05/2024
Chapter 32 23/05/2024
Chapter 31 23/05/2024
Chapter 30 23/05/2024
Chapter 29 23/05/2024
Chapter 28 23/05/2024
Chapter 27 23/05/2024
Chapter 26 23/05/2024
Chapter 25 23/05/2024
Chapter 24 23/05/2024
Chapter 23 23/05/2024
Chapter 22 23/05/2024
Chapter 21 23/05/2024
Chapter 20 23/05/2024
Chapter 19 23/05/2024
Chapter 18 23/05/2024
Chapter 17 23/05/2024
Chapter 16 23/05/2024
Chapter 15 23/05/2024
Chapter 14 23/05/2024
Chapter 13 23/05/2024
Chapter 12 23/05/2024
Chapter 11 23/05/2024
Chapter 10 23/05/2024
Chapter 9 23/05/2024
Chapter 8 23/05/2024
Chapter 7 23/05/2024
Chapter 6 23/05/2024
Chapter 5 23/05/2024
Chapter 4 23/05/2024
Chapter 3 23/05/2024
Chapter 2 23/05/2024
Chapter 1.2 23/05/2024
Chapter 1.1 23/05/2024
Chapter 1 23/05/2024

Có thể bạn sẽ thích