comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng. Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 797 01/06/2024
Chapter 796 22/05/2024
Chapter 795 22/05/2024
Chapter 794 18/05/2024
Chapter 793 18/05/2024
Chapter 792 18/05/2024
Chapter 791 18/05/2024
Chapter 790 18/05/2024
Chapter 789 18/05/2024
Chapter 788 18/05/2024
Chapter 787 18/05/2024
Chapter 786 18/05/2024
Chapter 785 18/05/2024
Chapter 784 18/05/2024
Chapter 783 18/05/2024
Chapter 782 18/05/2024
Chapter 781 18/05/2024
Chapter 780 18/05/2024
Chapter 779 18/05/2024
Chapter 778 18/05/2024
Chapter 777 18/05/2024
Chapter 776 18/05/2024
Chapter 775 18/05/2024
Chapter 774 18/05/2024
Chapter 773 18/05/2024
Chapter 772 18/05/2024
Chapter 771 18/05/2024
Chapter 770 18/05/2024
Chapter 769 18/05/2024
Chapter 768 18/05/2024
Chapter 767 18/05/2024
Chapter 766 18/05/2024
Chapter 765 18/05/2024
Chapter 764 18/05/2024
Chapter 763 18/05/2024
Chapter 762 18/05/2024
Chapter 761 18/05/2024
Chapter 760 18/05/2024
Chapter 759 18/05/2024
Chapter 758 18/05/2024
Chapter 757 18/05/2024
Chapter 756 18/05/2024
Chapter 755 18/05/2024
Chapter 754 18/05/2024
Chapter 753 18/05/2024
Chapter 752 18/05/2024
Chapter 751 19/05/2024
Chapter 750 19/05/2024
Chapter 749 19/05/2024
Chapter 748 19/05/2024
Chapter 747 19/05/2024
Chapter 746 19/05/2024
Chapter 745 19/05/2024
Chapter 744 19/05/2024
Chapter 743 19/05/2024
Chapter 742 19/05/2024
Chapter 741 19/05/2024
Chapter 740 19/05/2024
Chapter 739 19/05/2024
Chapter 738 19/05/2024
Chapter 737 19/05/2024
Chapter 736 19/05/2024
Chapter 735 19/05/2024
Chapter 734 19/05/2024
Chapter 733 19/05/2024
Chapter 732 19/05/2024
Chapter 731 19/05/2024
Chapter 730 19/05/2024
Chapter 729 19/05/2024
Chapter 728 19/05/2024
Chapter 727 19/05/2024
Chapter 726 19/05/2024
Chapter 725 19/05/2024
Chapter 724 19/05/2024
Chapter 723 19/05/2024
Chapter 722 19/05/2024
Chapter 721 19/05/2024
Chapter 720 19/05/2024
Chapter 719 19/05/2024
Chapter 718 19/05/2024
Chapter 717 19/05/2024
Chapter 716 19/05/2024
Chapter 715 19/05/2024
Chapter 714 19/05/2024
Chapter 713 19/05/2024
Chapter 712 19/05/2024
Chapter 711 19/05/2024
Chapter 710 19/05/2024
Chapter 709 19/05/2024
Chapter 708 19/05/2024
Chapter 707 19/05/2024
Chapter 706 19/05/2024
Chapter 705 19/05/2024
Chapter 704 19/05/2024
Chapter 703 19/05/2024
Chapter 702 19/05/2024
Chapter 701 19/05/2024
Chapter 700 19/05/2024
Chapter 699 19/05/2024
Chapter 698 19/05/2024
Chapter 697 19/05/2024
Chapter 696 19/05/2024
Chapter 695 19/05/2024
Chapter 694 19/05/2024
Chapter 693 19/05/2024
Chapter 692 19/05/2024
Chapter 691 19/05/2024
Chapter 690 19/05/2024
Chapter 689 19/05/2024
Chapter 688 19/05/2024
Chapter 687 19/05/2024
Chapter 686 19/05/2024
Chapter 685 19/05/2024
Chapter 684 19/05/2024
Chapter 683 19/05/2024
Chapter 682 19/05/2024
Chapter 681 19/05/2024
Chapter 680 19/05/2024
Chapter 679 19/05/2024
Chapter 678 19/05/2024
Chapter 677 19/05/2024
Chapter 676 19/05/2024
Chapter 675 19/05/2024
Chapter 674 19/05/2024
Chapter 673 19/05/2024
Chapter 672 19/05/2024
Chapter 671 19/05/2024
Chapter 670 19/05/2024
Chapter 669 19/05/2024
Chapter 668 19/05/2024
Chapter 667 19/05/2024
Chapter 666 19/05/2024
Chapter 665 19/05/2024
Chapter 664 19/05/2024
Chapter 663 19/05/2024
Chapter 662 19/05/2024
Chapter 661 19/05/2024
Chapter 660 19/05/2024
Chapter 659 19/05/2024
Chapter 658 19/05/2024
Chapter 657 19/05/2024
Chapter 656 19/05/2024
Chapter 655 19/05/2024
Chapter 654 19/05/2024
Chapter 653 19/05/2024
Chapter 652 19/05/2024
Chapter 651 19/05/2024
Chapter 650 19/05/2024
Chapter 649 19/05/2024
Chapter 648 19/05/2024
Chapter 647 19/05/2024
Chapter 646 19/05/2024
Chapter 645 19/05/2024
Chapter 644 19/05/2024
Chapter 643 19/05/2024
Chapter 642 19/05/2024
Chapter 641 19/05/2024
Chapter 640 19/05/2024
Chapter 639 19/05/2024
Chapter 638 19/05/2024
Chapter 637 19/05/2024
Chapter 636 19/05/2024
Chapter 635 19/05/2024
Chapter 634 19/05/2024
Chapter 633 19/05/2024
Chapter 632 19/05/2024
Chapter 631 19/05/2024
Chapter 630 19/05/2024
Chapter 629 19/05/2024
Chapter 628 19/05/2024
Chapter 627 19/05/2024
Chapter 626 19/05/2024
Chapter 625 19/05/2024
Chapter 624 19/05/2024
Chapter 623 19/05/2024
Chapter 622 19/05/2024
Chapter 621 19/05/2024
Chapter 620 19/05/2024
Chapter 619 19/05/2024
Chapter 618 19/05/2024
Chapter 617 19/05/2024
Chapter 616 19/05/2024
Chapter 615 19/05/2024
Chapter 614 19/05/2024
Chapter 613 19/05/2024
Chapter 612 19/05/2024
Chapter 611 19/05/2024
Chapter 610 19/05/2024
Chapter 609 19/05/2024
Chapter 608 19/05/2024
Chapter 607 19/05/2024
Chapter 606 19/05/2024
Chapter 605 19/05/2024
Chapter 604 19/05/2024
Chapter 603 19/05/2024
Chapter 602 19/05/2024
Chapter 601 19/05/2024
Chapter 600 19/05/2024
Chapter 599 19/05/2024
Chapter 598 19/05/2024
Chapter 597 19/05/2024
Chapter 596 19/05/2024
Chapter 595 19/05/2024
Chapter 594 19/05/2024
Chapter 593 19/05/2024
Chapter 592 19/05/2024
Chapter 591 19/05/2024
Chapter 590 19/05/2024
Chapter 589 19/05/2024
Chapter 588 19/05/2024
Chapter 587 19/05/2024
Chapter 586 19/05/2024
Chapter 585 19/05/2024
Chapter 584 19/05/2024
Chapter 583 19/05/2024
Chapter 582 19/05/2024
Chapter 581 19/05/2024
Chapter 580 19/05/2024
Chapter 579 19/05/2024
Chapter 578 19/05/2024
Chapter 577 19/05/2024
Chapter 576 19/05/2024
Chapter 575 19/05/2024
Chapter 574 19/05/2024
Chapter 573 19/05/2024
Chapter 572 19/05/2024
Chapter 571 19/05/2024
Chapter 570 19/05/2024
Chapter 569 19/05/2024
Chapter 568 19/05/2024
Chapter 567 19/05/2024
Chapter 566 19/05/2024
Chapter 565 19/05/2024
Chapter 564 19/05/2024
Chapter 563 19/05/2024
Chapter 562 19/05/2024
Chapter 561 19/05/2024
Chapter 560 19/05/2024
Chapter 559 19/05/2024
Chapter 558 19/05/2024
Chapter 557 19/05/2024
Chapter 556 19/05/2024
Chapter 555 19/05/2024
Chapter 554 19/05/2024
Chapter 553 19/05/2024
Chapter 552 19/05/2024
Chapter 551 19/05/2024
Chapter 550 19/05/2024
Chapter 549 19/05/2024
Chapter 548 19/05/2024
Chapter 547 19/05/2024
Chapter 546 19/05/2024
Chapter 545 19/05/2024
Chapter 544 19/05/2024
Chapter 543 19/05/2024
Chapter 542 19/05/2024
Chapter 541 19/05/2024
Chapter 540 19/05/2024
Chapter 539 19/05/2024
Chapter 538 19/05/2024
Chapter 537 19/05/2024
Chapter 536 19/05/2024
Chapter 535 19/05/2024
Chapter 534 19/05/2024
Chapter 533 19/05/2024
Chapter 532 19/05/2024
Chapter 531 19/05/2024
Chapter 530 19/05/2024
Chapter 529 19/05/2024
Chapter 528 19/05/2024
Chapter 527 19/05/2024
Chapter 526 19/05/2024
Chapter 525 19/05/2024
Chapter 524 19/05/2024
Chapter 523 19/05/2024
Chapter 522 19/05/2024
Chapter 521 19/05/2024
Chapter 520 19/05/2024
Chapter 519 19/05/2024
Chapter 518 19/05/2024
Chapter 517 19/05/2024
Chapter 516 19/05/2024
Chapter 515 19/05/2024
Chapter 514 19/05/2024
Chapter 513 19/05/2024
Chapter 512 19/05/2024
Chapter 511 19/05/2024
Chapter 510 19/05/2024
Chapter 509 19/05/2024
Chapter 508 19/05/2024
Chapter 507 19/05/2024
Chapter 506 19/05/2024
Chapter 505 19/05/2024
Chapter 504 19/05/2024
Chapter 503 19/05/2024
Chapter 502 19/05/2024
Chapter 501 19/05/2024
Chapter 500 19/05/2024
Chapter 499 19/05/2024
Chapter 498 19/05/2024
Chapter 497 19/05/2024
Chapter 496 19/05/2024
Chapter 495 19/05/2024
Chapter 494 19/05/2024
Chapter 493 19/05/2024
Chapter 492 19/05/2024
Chapter 491 19/05/2024
Chapter 490 19/05/2024
Chapter 489 19/05/2024
Chapter 488 19/05/2024
Chapter 487 19/05/2024
Chapter 486 19/05/2024
Chapter 485 19/05/2024
Chapter 484 19/05/2024
Chapter 483 19/05/2024
Chapter 482 19/05/2024
Chapter 481 19/05/2024
Chapter 480 19/05/2024
Chapter 479 19/05/2024
Chapter 478 19/05/2024
Chapter 477 19/05/2024
Chapter 476 19/05/2024
Chapter 475 19/05/2024
Chapter 474 19/05/2024
Chapter 473 19/05/2024
Chapter 472 19/05/2024
Chapter 471 19/05/2024
Chapter 470 19/05/2024
Chapter 469 19/05/2024
Chapter 468 19/05/2024
Chapter 467 19/05/2024
Chapter 466 19/05/2024
Chapter 465 19/05/2024
Chapter 464 19/05/2024
Chapter 463 19/05/2024
Chapter 462 19/05/2024
Chapter 461 19/05/2024
Chapter 460 19/05/2024
Chapter 459 19/05/2024
Chapter 458 19/05/2024
Chapter 457 19/05/2024
Chapter 456 19/05/2024
Chapter 455 19/05/2024
Chapter 454 19/05/2024
Chapter 453 19/05/2024
Chapter 452 19/05/2024
Chapter 451 19/05/2024
Chapter 450 19/05/2024
Chapter 449 19/05/2024
Chapter 448 19/05/2024
Chapter 447 19/05/2024
Chapter 446 19/05/2024
Chapter 445 19/05/2024
Chapter 444 19/05/2024
Chapter 443 19/05/2024
Chapter 442 19/05/2024
Chapter 441 19/05/2024
Chapter 440 19/05/2024
Chapter 439 19/05/2024
Chapter 438 19/05/2024