comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Kanako's Life as an Assassin!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Gái nghỉ việc kiếm việc khác.

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 21 13/05/2024
Chapter 20.5 13/05/2024
Chapter 20 13/05/2024
Chapter 19 13/05/2024
Chapter 18 13/05/2024
Chapter 17 13/05/2024
Chapter 16.5 13/05/2024
Chapter 16 13/05/2024
Chapter 15 13/05/2024
Chapter 14 13/05/2024
Chapter 13 13/05/2024
Chapter 12.5 13/05/2024
Chapter 12 13/05/2024
Chapter 11 13/05/2024
Chapter 10 13/05/2024
Chapter 9 13/05/2024
Chapter 8 13/05/2024
Chapter 7 13/05/2024
Chapter 6 13/05/2024
Chapter 5 13/05/2024
Chapter 4 13/05/2024
Chapter 3 13/05/2024
Chapter 2 13/05/2024
Chapter 1 13/05/2024

Có thể bạn sẽ thích