comic-banner
manga-thumbnail
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Cập nhật lần cuối: 2 tháng trước
Người theo dõi: 0
0.0/3(0 voted)
Vote Now
Đánh giá của bạn với truyện Chú Thuật Hồi Chiến!
😩Chán òm
😃Hay
🤩Tuyệt vời

Nội dung:

Yuuji Itadori là một thiên tài có tốc độ và sức mạnh, nhưng cậu ấy muốn dành thời gian của mình trong Câu lạc bộ Tâm Linh. Một ngày sau cái chết của ông mình, anh gặp Megumi Fushiguro, người đang tìm kiếm vật thể bị nguyền rủa mà các thành viên CLB đã tìm thấy.

 

Đối mặt với những con quái vật khủng khiếp bị "Ám", Yuuji nuốt vật thể bị phong ấn để có được sức mạnh của nó và cứu bạn bè của mình! Nhưng giờ Yuuji là người bị "Ám", và cậu ấy sẽ bị kéo vào thế giới ma quỷ ly kỳ của Megumi và những con quái vật độc ác ...

Danh sách chương

Nguồn:
Chapter 261 01/06/2024
Chapter 260 22/05/2024
Chapter 259 22/05/2024
Chapter 258 22/05/2024
Chapter 257 18/05/2024
Chapter 256 18/05/2024
Chapter 255 18/05/2024
Chapter 254 18/05/2024
Chapter 253 18/05/2024
Chapter 252 18/05/2024
Chapter 251 18/05/2024
Chapter 250 18/05/2024
Chapter 249 18/05/2024
Chapter 248 18/05/2024
Chapter 247 18/05/2024
Chapter 246 18/05/2024
Chapter 245 18/05/2024
Chapter 244 18/05/2024
Chapter 243 18/05/2024
Chapter 242 18/05/2024
Chapter 241 18/05/2024
Chapter 240 18/05/2024
Chapter 239 18/05/2024
Chapter 238 18/05/2024
Chapter 237 18/05/2024
Chapter 236 18/05/2024
Chapter 235 18/05/2024
Chapter 234 18/05/2024
Chapter 233 18/05/2024
Chapter 232 18/05/2024
Chapter 231 18/05/2024
Chapter 230 18/05/2024
Chapter 229 18/05/2024
Chapter 228 19/05/2024
Chapter 227 19/05/2024
Chapter 226 19/05/2024
Chapter 225 19/05/2024
Chapter 224 19/05/2024
Chapter 223 19/05/2024
Chapter 222 19/05/2024
Chapter 221 19/05/2024
Chapter 220 19/05/2024
Chapter 219 19/05/2024
Chapter 218 19/05/2024
Chapter 217 19/05/2024
Chapter 216 19/05/2024
Chapter 215 19/05/2024
Chapter 214 19/05/2024
Chapter 213 19/05/2024
Chapter 212 19/05/2024
Chapter 211 19/05/2024
Chapter 210 19/05/2024
Chapter 209 19/05/2024
Chapter 208 19/05/2024
Chapter 207 19/05/2024
Chapter 206 19/05/2024
Chapter 205 19/05/2024
Chapter 204 19/05/2024
Chapter 203 19/05/2024
Chapter 202 19/05/2024
Chapter 201 19/05/2024
Chapter 200 19/05/2024
Chapter 199 19/05/2024
Chapter 198 19/05/2024
Chapter 197 19/05/2024
Chapter 196 19/05/2024
Chapter 195 19/05/2024
Chapter 194 19/05/2024
Chapter 193 19/05/2024
Chapter 192 19/05/2024
Chapter 191 19/05/2024
Chapter 190 19/05/2024
Chapter 189 19/05/2024
Chapter 188 19/05/2024
Chapter 187 19/05/2024
Chapter 186 19/05/2024
Chapter 185 19/05/2024
Chapter 184 19/05/2024
Chapter 183 19/05/2024
Chapter 182 19/05/2024
Chapter 181 19/05/2024
Chapter 180 19/05/2024
Chapter 179 19/05/2024
Chapter 178 19/05/2024
Chapter 177 19/05/2024
Chapter 176 19/05/2024
Chapter 175 19/05/2024
Chapter 174 19/05/2024
Chapter 173 19/05/2024
Chapter 172 19/05/2024
Chapter 171 19/05/2024
Chapter 170 19/05/2024
Chapter 169 19/05/2024
Chapter 168.5 19/05/2024
Chapter 168 19/05/2024
Chapter 167 19/05/2024
Chapter 166 19/05/2024
Chapter 165 19/05/2024
Chapter 164 19/05/2024
Chapter 163 19/05/2024
Chapter 162 19/05/2024
Chapter 161 19/05/2024
Chapter 160 19/05/2024
Chapter 159 19/05/2024
Chapter 158 19/05/2024
Chapter 157 19/05/2024
Chapter 156 19/05/2024
Chapter 155 19/05/2024
Chapter 154 19/05/2024
Chapter 153 19/05/2024
Chapter 152 19/05/2024
Chapter 151 19/05/2024
Chapter 150 19/05/2024
Chapter 149 19/05/2024
Chapter 148 19/05/2024
Chapter 147 19/05/2024
Chapter 146 19/05/2024
Chapter 145 19/05/2024
Chapter 144 19/05/2024
Chapter 143 19/05/2024
Chapter 142 19/05/2024
Chapter 141 19/05/2024
Chapter 140 19/05/2024
Chapter 139 19/05/2024
Chapter 138 19/05/2024
Chapter 137 19/05/2024
Chapter 136 19/05/2024
Chapter 135 19/05/2024
Chapter 134 19/05/2024
Chapter 133 19/05/2024
Chapter 132.5 19/05/2024
Chapter 132 19/05/2024
Chapter 131 19/05/2024
Chapter 130 19/05/2024
Chapter 129.5 19/05/2024
Chapter 129 19/05/2024
Chapter 128 19/05/2024
Chapter 127 19/05/2024
Chapter 126 19/05/2024
Chapter 125 19/05/2024
Chapter 124 19/05/2024
Chapter 123 19/05/2024
Chapter 122 19/05/2024
Chapter 121 19/05/2024
Chapter 120 19/05/2024
Chapter 119 19/05/2024
Chapter 118 19/05/2024
Chapter 117 19/05/2024
Chapter 116 19/05/2024
Chapter 115 19/05/2024
Chapter 114 19/05/2024
Chapter 113 19/05/2024
Chapter 112 19/05/2024
Chapter 111 19/05/2024
Chapter 110 19/05/2024
Chapter 109 19/05/2024
Chapter 108 19/05/2024
Chapter 107 19/05/2024
Chapter 106 19/05/2024
Chapter 105 19/05/2024
Chapter 104 19/05/2024
Chapter 103 19/05/2024
Chapter 102 19/05/2024
Chapter 101 19/05/2024
Chapter 100 19/05/2024
Chapter 99 19/05/2024
Chapter 98 19/05/2024
Chapter 97 19/05/2024
Chapter 96 19/05/2024
Chapter 95 19/05/2024
Chapter 94 19/05/2024
Chapter 93 19/05/2024
Chapter 92 19/05/2024
Chapter 91 19/05/2024
Chapter 90 19/05/2024
Chapter 89 19/05/2024
Chapter 88 19/05/2024
Chapter 87 19/05/2024
Chapter 86 19/05/2024
Chapter 85 19/05/2024
Chapter 84 19/05/2024
Chapter 83 19/05/2024
Chapter 82 19/05/2024
Chapter 81 19/05/2024
Chapter 80 19/05/2024
Chapter 79 19/05/2024
Chapter 78 19/05/2024
Chapter 77 19/05/2024
Chapter 76 19/05/2024
Chapter 75 19/05/2024
Chapter 74 19/05/2024
Chapter 73 19/05/2024
Chapter 72 19/05/2024
Chapter 71 19/05/2024
Chapter 70 19/05/2024
Chapter 69 19/05/2024
Chapter 68 19/05/2024
Chapter 67 19/05/2024
Chapter 66 19/05/2024
Chapter 65 19/05/2024
Chapter 64 19/05/2024
Chapter 63 19/05/2024
Chapter 62 19/05/2024
Chapter 61 19/05/2024
Chapter 60 19/05/2024
Chapter 59 19/05/2024
Chapter 58 19/05/2024
Chapter 57 19/05/2024
Chapter 56 19/05/2024
Chapter 55 19/05/2024
Chapter 54 19/05/2024
Chapter 53 19/05/2024
Chapter 52 19/05/2024
Chapter 51 19/05/2024
Chapter 50 19/05/2024
Chapter 49 19/05/2024
Chapter 48 19/05/2024
Chapter 47 19/05/2024
Chapter 46 19/05/2024
Chapter 45 19/05/2024
Chapter 44 19/05/2024
Chapter 43 19/05/2024
Chapter 42 19/05/2024
Chapter 41 19/05/2024
Chapter 40 19/05/2024
Chapter 39 19/05/2024
Chapter 38 19/05/2024
Chapter 37 19/05/2024
Chapter 36 19/05/2024
Chapter 35 19/05/2024
Chapter 34 19/05/2024
Chapter 33 19/05/2024
Chapter 32 19/05/2024
Chapter 31 19/05/2024
Chapter 30 19/05/2024
Chapter 29 19/05/2024
Chapter 28 19/05/2024
Chapter 27 19/05/2024
Chapter 26 19/05/2024
Chapter 25 19/05/2024
Chapter 24 19/05/2024
Chapter 23 19/05/2024
Chapter 22 19/05/2024
Chapter 21 19/05/2024
Chapter 20 19/05/2024
Chapter 19 19/05/2024
Chapter 18 19/05/2024
Chapter 17 19/05/2024
Chapter 16 19/05/2024
Chapter 15 19/05/2024
Chapter 14 19/05/2024
Chapter 13 19/05/2024
Chapter 12 19/05/2024
Chapter 11 19/05/2024
Chapter 10 19/05/2024
Chapter 9 19/05/2024
Chapter 8 19/05/2024
Chapter 7 19/05/2024
Chapter 6 19/05/2024
Chapter 5 19/05/2024
Chapter 4 19/05/2024
Chapter 3 19/05/2024
Chapter 2 19/05/2024
Chapter 1 19/05/2024

Có thể bạn sẽ thích